Kocham was. Zawsze będę odpowiadał na wasze modlitwy


2011-05-23 09:45 - Dlaczego nawiązuję kontakt ze światem w ten sposób


Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł teraz czas, aby zastanowić się nad Moimi świętymi Orędziami i mieć pewność, że tak wielu grzeszników z całego świata zwróciło na nie uwagę.

Nie miejcie wątpliwości, te Orędzia są dawane światu jako Dar, aby pomóc ratować was wszystkich, wszystkie Moje dzieci, łącznie z tymi, którzy zmierzają różnymi ścieżkami do Boga, Ojca Przedwiecznego.

Ludzie, szczególnie katolicy, będą zdezorientowani, że nie umieszczam ich przed Moimi innymi dziećmi różnych wyznań. Dokonany przeze Mnie wybór Słów jest po to, by mogły zostać usłyszane przez wszystkich, a nie tylko przez niewielu wybranych. Moja Miłość nie rozróżnia. Wy, którzy podważacie sposób, w jaki przemawiam do ludzkości poprzez tego posłańca, posłuchajcie Mnie teraz. Choć wy, Moi wyznawcy, rozumiecie, że prawda nigdy się nie zmieniła od czasu Mojego Ukrzyżowania, to wiedzcie, że muszę rozszerzyć Moją Miłość na wszystkie dzieci Boże. Nikt nie jest lepszy od innych.

Moja córko, nie wolno ci odpowiadać lub starać się bronić Moich Słów, gdy rzucą ci wyzwanie, byś wyjaśniła, dlaczego mówię w ten sposób. Moje Słowo jest Boskie. Nie może być zmieniane lub poprawiane, aby dostosować je do tych, którzy uważają się za ekspertów w prawie teologicznym; bo Moje Słowo zostanie dane światu w języku, który będzie dzisiaj dobrze rozumiany przez ludzkość. Wielu zapyta, dlaczego te Słowa nie posługują się tą samą terminologią lub wyrażeniami, które stosowali dawniej Moi prorocy i apostołowie, a Ja im teraz odpowiem.

Pamiętajcie, Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Bez względu na to, jakim językiem posługuję się dzisiaj do nawiązywania kontaktu we współczesny sposób, prawda pozostaje ta sama, nienaruszona.

Bądźcie nieufni wobec wizjonerów i widzących twierdzących, że otrzymują ode Mnie orędzia, które stosują starożytny język lub fragmenty ze świętej Biblii; bo to nie jest sposób, w jaki dzisiaj nawiązywałbym kontakt z ludzkością. Dlaczego miałbym tak czynić? Czy nie wyobcowałbym przez to nowego pokolenia - tych, którzy nie znają języka zawartego w świętej Księdze Mojego Ojca?

Prostota jest kluczem, Moje dzieci, kiedy przekazuje się Moje najświętsze Słowo. Pamiętajcie, gdy będziecie uczyć innych prawdy o Moim Istnieniu, że w waszym podejściu istotna jest prostota. Jeśli nie będziecie tak czynić, nie dotrzecie do zagubionych dusz, bo one nie będą słuchać.

Moje Orędzie Miłości

Orędzie Mojej Miłości jest bardzo proste. Ja Jestem Życiem, którego pragną Moje dzieci na ziemi. Wyjaśniajcie, że Ja Jestem Prawdą. Niech to będzie jasne. Beze Mnie nie ma żadnego Życia Wiecznego. Wykorzystajcie te proroctwa, które ujawniam temu posłańcowi, aby zdobyć uwagę niewierzących. Bo to dlatego są one dawane światu. Nie aby go przestraszyć, ale by udowodnić, że nawiązuję dzisiaj kontakt w sposób, dzięki któremu Moje najświętsze Słowo nie tylko zostanie usłyszane, ale także będzie się w nie wierzyć.

Wasz kochający Zbawiciel i Nauczyciel

Jezus Chrystus

Król Miłosierdzia2011-05-23 14:30 - Podczas Ostrzeżenia otworzy się niebo


Moja szczerze umiłowana córko, cierpisz udrękę, jaką znoszę ze względu na grzechy człowieka. Tak Ja ją odczuwam. Dostrzegasz teraz tylko maleńki ułamek Mojego cierpienia, z którym mierzę się w każdej minucie waszego dnia. Nie ma się czego lękać, Moja córko, w związku z Ostrzeżeniem.

Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym

Zaszokuje wielu ludzi na świecie, bo będzie to wydarzenie dramatyczne, gdy niebo się otworzy, a Płomienie Miłosierdzia wystrzelą na cały świat. Bo wielu ludzie nie zrozumie, co się będzie działo. Będą tak wstrząśnięci, że błędnie pomyślą, iż są świadkami końca świata. Powiedz im, aby się radowali, gdy staną się świadkami Mojej Chwały, bo będzie to, jeśli się będzie do tego odpowiednio przygotowanym, najbardziej spektakularny przykład Mojego Miłosierdzia od dnia Mojego Ukrzyżowania. To będzie, Moje dzieci, wasza zbawcza Łaska i uchroni tych, którzy w przeciwnym razie zostaliby potępieni, przed wejściem w głębiny piekła.

Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać. Nakłońcie je, by szukały pojednania, wyznając teraz swoje grzechy. Ważne jest, by tak wielu ludzi, jak to możliwie, było przed tym w stanie Łaski, ponieważ z powodu szoku mogą nie przeżyć tego wydarzenia. Znacznie lepiej jest doświadczyć wcześniej tego spektakularnego Boskiego wydarzenia, niż być nieprzygotowanym w Dniu Ostatecznym - Dniu Sądu.

Bądźcie silni, wy wszyscy. Radujcie się, jeśli jesteście pobożnymi wyznawcami, bo zostanie wam ukazany przebłysk Mojej Boskiej Obecności, czego wasi przodkowie nigdy nie widzieli podczas swojego życia. Módlcie się za resztę Moich dzieci. Mówcie im prawdę teraz, dopóki możecie. Ignorujcie ich pogardę, bo jeśli podejmą teraz działanie, modląc się o przebaczenie swoich grzechów, podziękują wam po tym, gdy dokona się ten Wielki Cud.

Idźcie teraz w pokoju. Nie lękajcie się. Módlcie się po prostu za te dusze bez wiary, aby nie umarły w grzechu śmiertelnym.

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus2012-05-23 15:38 - Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa


Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o miłości i ochronie, którą ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają.

Moje Święte Słowo na ziemi nareszcie jest wysłuchiwane i wiele dusz jest gotowych do największego skoku wiary obejmującego Boże Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie wiedzą, że wejście do Nowego Raju, w Nową Erę Pokoju jest doprawdy prostą rzeczą.

Spójrzcie w górę i zaakceptujcie to, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi.

Przyjmijcie do wiadomości fakt, że Ja stworzyłem każdego z was i nikogo przez przypadek, i że jesteście Moimi dziećmi. Moją Rodziną. Moimi Bliskimi.

Czułość, jaką mam w Moim Sercu jest przepełniona miłością dla każdego z was.

Wielu uważa, że skoro Ja Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to Moja Moc czyni Mnie dumnym.

Tak oczywiście nie jest.

Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przyćmiona dumą?

Cierpię z powodu każdego z was. Płaczę za tymi utraconymi dla Mnie. Użyję wszelkiej mocy, by z powrotem przyprowadzić zaginione dzieci do Mojej Rodziny, Mojego Królestwa.

Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Ból, który odczuwam, nie jest Moim, ich Ojca, ale jest za nich i za męki jakie będą cierpieć, jeśli nie będę mógł ich ocalić.

Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Dlaczego to robię? Dlaczego pozwalam na cierpienie? Powodem jest grzech.

Grzesznicy, którzy nie przyjdą do mnie dobrowolnie, mogą być zbawieni wyłącznie poprzez cierpienie innych.

Ci, którzy cierpią w tym życiu zostaną wynagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym.

Pomoc ofiarowana szczodrze przez te dzieci, które Mnie kochają, jest potężną bronią przeciwko władzy przyznanej szatanowi.

Ci, którzy walczą u boku Mojego Syna, aby zbawić dusze innych, mogą uratować całą ludzkość.

Szatan ma moc, ale tylko tę, którą otrzymał - moc, która nie może być odebrana, aż do Dnia Sądu.

Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które pozwalają na te rzeczy. Ale zaufajcie Mi, kiedy wam to objawiam.

Szatan będzie kraść dusze Moich dzieci, które nie wierzą we Mnie ani w dobroć, którą je obdarzam.

On staje się bezsilny, gdy grzesznicy składają ofiary poprzez cierpienie, aby uratować swoich braci i siostry od pójścia do piekła.

Jest bezradny, gdy Moje dzieci modlą się za tych grzeszników, aby zostali zbawieni.

Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość.

Zbierzcie się, Moje dzieci wraz z Moim Synem i pomóżcie Mi zjednoczyć w końcu Moją rodzinę.

Pomóżcie Mi doprowadzić was do nowej, wspaniałej Ery Pokoju.

Dopiero wtedy Moja Wola spełni się jak w Niebie, tak i na ziemi.

Ruszajcie dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie.

Współpracujcie ze Mną, waszym Ojcem, by pomóc uratować Moją rodzinę.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy2013-05-23 22:30 - Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą Armię przeciwko antychrystowi


Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce Moi umiłowani wyznawcy na całym świecie odczują Moją Obecność, ponieważ dam się poznać w ich sercach w taki sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Oto jak przygotuję chrześcijan do walki w Moje Imię, aby ratować wszystkie dusze.

Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą Armię przeciwko antychrystowi. Dotyczy to tych wszystkich, którzy Mnie znają i którzy pozostają wierni Mojej Świętej Doktrynie zawartej w Najświętszej Biblii. Odnosi się to również do tych, którzy praktykują swoją wiarę, do tych, którzy wierzą we Mnie, lecz którzy nie przychodzą do Mnie i do tych wszystkich, którzy pozostają wierni Prawdzie. Będziecie zbierać się w każdym zakątku świata i chociaż dołączycie do Mojej Armii Reszty mówiąc w wielu językach, zjednoczycie się jako jedno we Mnie.

Ci, którzy idą za tymi Orędziami będą stanowili jądro z którego wyrosną pędy, a następnie gałęzie Mojej Armii Reszty na całym świecie. Każdy kraj zostanie dotknięty przez Mojego Ducha Świętego dzięki Księdze Prawdy.

Księga Prawdy zjednoczy was, kiedy wasza wiara będzie poddawana próbie. Kiedy ingeruje się w wierność wobec Mnie i kiedy Ja Jestem wyrzucany z waszych kościołów, deptany, a wreszcie zabrany z widoku - będziecie wzrastać i utrzymywać Moje Słowo przy życiu. Płomień Ducha Świętego będzie was prowadził na każdym kroku drogi. Poczujecie siłę i odwagę, która zaskoczy nawet najpotulniejszych spośród was. Słabi staną się silni - bojaźliwi staną się odważni, a uciśnieni będą maszerować naprzód, jako wojownicy Prawdy. I przez cały ten czas, gdy Moja Armia Reszty będzie rosnąć w miliony, wiele przeszkód będzie się pojawiało przed nimi.

Ich udziałem będą obelgi, oskarżenia o herezję, kłamstwa, gniew i nienawiść. Zamieszanie będzie widoczne wszędzie wśród oszczerców, których argumentacja będzie usiana nieścisłościami, sprzecznościami i niezrozumiałymi wywodami. Wpływ szatana zawsze wywołuje dezorientację, bałagan, nielogiczną choć przebiegłą argumentację i zawsze łączy się z nienawiścią wobec dzieci Bożych. Ci, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga i Światłem Prawdy będą przyciągać straszne i nienawistne ataki. Ponieważ tam, gdzie Ja Jestem Obecny, możecie być pewni, że prześladowanie tych, którzy głoszą Moje Święte Słowo, będzie wielkie. Im bardziej prześladowana jest jakaś Misja Boża, tym bardziej możecie być pewni tego, że szatan jest wściekły.

Kiedy będziecie cierpieli, a będziecie, z powodu okazywanej wam nienawiści, gdy bierzecie Mój Krzyż, aby iść za Mną, tym bardziej bestia będzie się denerwował i tym więcej będzie działał przez dusze splamione grzechem pychy, aby was zniszczyć. Musicie ignorować te ataki. Pozostańcie w pokoju, bo gdy one będą narastać z intensywną nienawiścią wobec was, to będziecie mieli pewność, że jesteście w prawdziwej jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Idźcie w miłości i pokoju i wiedzcie, że mieszkam w waszych sercach.

Wasz Jezus2014-05-23 18:00 - Nie musicie rozumieć dróg Boga - musicie je po prostu zaakceptować


Moja szczerze umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy, którzy Mnie kochacie i przynieście Mi swoją miłość, ponieważ Ja bardzo potrzebuję pocieszenia. Ja Jestem waszym Jezusem, Synem Człowieczym, Zbawicielem świata, a jednak płaczę. Wszystkie Łaski przekazywane ludziom, są Mi odrzucane przez niewdzięczne dusze. Moje hojne Serce jest otwarte, więc mogę przyciągnąć was wszystkich do Mnie, lecz wy się odwracacie. Nawet ci, którzy Mnie kochają nie dają Mi swojego czasu. Zamiast mówić do Mnie, opowiadacie jeden drugiemu o Mnie. Za dużo mówienia o Tajemnicy Planów Bożych i tego, co ma przyjść, może spowodować rozproszenie uwagi i zamęt. Zbyt wiele analiz i tak zwanych inteligentnych debat oddala ode Mnie.

Nie musicie rozumieć dróg Boga - musicie je po prostu zaakceptować. Nigdy nie prosiłem was, abyście zrozumieli tajemnicę Mojej Boskości, ponieważ dusze, które naprawdę Mnie kochają, będą Mnie kochały z powodu tego Kim Ja Jestem, a nie dlatego, co przynoszę. Nie będą poszukiwały własnej chwały. Nie będą rozwijały swojej duchowości jedynie po to, by zyskać mocną pozycję w Moim Królestwie. Oni nigdy nie będą korzystali ze swojej wiedzy o Mnie w chełpliwy sposób, aby zdobyć punkty. Dusze, które zamieszkają ze Mną, to dusze, które o nic nie proszą, jedynie o dobro dla dusz własnych i innych.

Kiedy mówicie, że Mnie reprezentujecie, nie mówcie i nie krzyczcie o tym, jak bardzo dobrze Mnie znacie. Musicie po prostu okazać miłość innym i przestrzegać Mojego Nauczania mając duszę pozbawioną pychy. Zatem jeśli jesteście naprawdę Moi, będziecie spędzać mniej czasu starając się zdefiniować to, co wam powiedziałem; czego was nauczyłem i co obiecałem. Proszę, abyście przyszli do Mnie i spędzali więcej czasu na cichej kontemplacji Mnie. Gdy będziecie tak robili, ukażę się wam wyraźniej i w swoich sercach poznacie, co naprawdę znaczy szczerze Mi służyć.

Wasz Jezus