I love you, children. I know that you love Me. Because of this, I ask you to show love to those who are blind to My Holy Spirit.


2011-05-23 21:45 - ZAŠTO  SE OBRAĆAM SVIJETU NA OVAJ NAČIN


Moja predraga kćeri, vrijeme je sada razmišljati o Mojim svetim porukama i osigurati da što više grješnika širom svijeta obrati pažnju na njih.

Ne dajte se zbuniti, ove poruke dane su svijetu kao dar, da pomognu spasiti sve vas, svu Moju djecu, uključujući i one koji slijede različite putove prema Bogu, Vječnom Ocu.

Ljudi, osobito katolici, bit će zbunjeni kada ih ne stavim ispred druge Moje djece različitih vjeroispovijesti. Moj izbor riječi je stvoren da ga čuju svi, a ne samo odabrani. Moja Ljubav ne čini razliku. Počujte Me vi koji dovodite u pitanje način na koji govorim s čovječanstvom, preko ovog Glasnika. Dok vi, Moji sljedbenici, shvaćate da se Istina nije promijenila od vremena Mog Raspeća, Ja moram proširiti Moju Ljubav na svu Božju djecu. Nitko nije bolji od drugoga.

Moja kćeri, ne smiješ odgovoriti ili pokušati braniti Moju Riječ kada si izazvana objasniti zašto Ja govorim na ovaj način. Moja je Riječ Božja. Ne smije se mijenjati ili se dopunjavati kako bi odgovarala onima koji smatraju sebe stručnjacima u teološkom pravu. Jer će Moja Riječ biti dana svijetu na jeziku koji će biti jasno razumljiv današnjem čovječanstvu. Mnogi će pitati zašto ove riječi ne koriste istu terminologiju ili izraze koje su koristili Moji proroci i Apostoli i sada ću im odgovoriti.

Zapamtite da se Moja Učenja nikada ne mijenjaju. Bez obzira koji jezik koristim danas kako bih govorio na suvremen način, Istina ostaje ista, netaknuta.

Budite oprezni zbog vidjelaca ili ljudi koji imaju vizije koji tvrde da primaju poruke od Mene, a koriste drevni jezik ili izvatke iz Svete Biblije. Jer to nije način na koji bih komunicirao s čovječanstvom danas. Zašto bih to učinio? Zar ne bih tako otuđio novi naraštaj? One koji ne znaju jezik sadržan u Svetoj Knjizi Mog Oca?

Moja djeco, jednostavnost je ključ kada izgovaram Moju Najsvetiju Riječ. Zapamtite da, kada učite druge istini Moga postojanja, jednostavnost je bitna u vašem pristupu. Ako to ne učinite, nećete dotaknuti one izgubljene duše, jer će se oglušiti.

Moja poruka Ljubavi

Poruka Moje Ljubavi vrlo je jednostavna. Ja sam Život kojem Moja djeca na zemlji teže. Objasnite da sam Ja Istina. Razjasnite to. Bez Mene nema Vječnog Života. Koristite proročanstva koja sam otkrio ovom Glasniku kako bi zadobili pažnju nevjernika. Jer zbog toga su i dana svijetu. Ne da ih zastraše, već da dokažu kako Ja obraćam svijetu danas na način ne da se Moja Najsvetija Riječ samo čuje, već i da se u nju vjeruje.

Vaš ljubljeni Spasitelj i Učitelj

Isus Krist2011-05-23 14:30 - NEBO ĆE SE OTVORITI TIJEKOM UPOZORENJA


Moja predraga kćeri, trpiš veliku muku koju sam Ja izdržao zbog čovjekovih grijeha. To tako izgleda. Sada uviđaš samo maleni dio Moje patnje s kojom se suočavam svaku minutu tvog dana. Nemaš se čega bojati, Moja kćeri, u vezi Upozorenja.

Upozorenje će biti dramatičan događaj

Prestraviti će mnoge ljude na svijetu, jer će biti dramatičan događaj kada će se Nebo otvoriti, a plamenovi Milosrđa razliti će se preko svijeta. Jer mnogi ljudi neće shvatiti što se događa. Toliko će biti zaprepašteni kada će pogrešno misliti da svjedoče Kraju svijeta. Reci im da se raduju kada svjedoče Mojoj Slavi, jer će to biti, ako ste ispravno pripremljeni za to, najosobitiji primjer Mog Milosrđa od dana Mog Raspeća. Ovo, Moja djeco, će bit vaša milost spasenja i spriječit će one koji bi inače bili prokleti od ulaska u dubine pakla.

Sva Moja djeca posvuda moraju upozoriti izgubljene duše  na ono što se očekuje. Pozovite ih da traže pomirenje priznavajući svoje grijehe. Važno je da što je više moguće ljudi u stanju milosti unaprijed, jer možda neće preživjeti ovaj događaj zbog zaprepaštenosti. Puno bolje je svjedočiti ovom Božjem osobitom događaju nego biti nepripremljen na dan konačnoga Suda.

Budite jaki svi. Radujte se ako ste odani sljedbenik, jer će vam biti pokazan uvid u Moju Božju Prisutnost koju vaši preci nisu vidjeli tijekom svog životnog vijeka. Molite za ostatak Moje djece. Recite im Istinu dok možete. Ne obazirite se na njihov prezir, jer ako sada počnu moliti oprost za svoje grijehe, zahvaljivati će vam nakon ovoga velikog događaja.

Idi sada u miru. Ne boj se. Samo moli za one duše bez vjere, tako da ne umru u smrtnom grijehu.

Tvoj Božanski Spasitelj

Isus Krist2012-05-23 15:38 - BOG OTAC: U OVO VRIJEME PATNJA U SVIJETU JE SJEDINJENA SA PATNJOM MOGA SINA ISUSA


 Moja najdraža kćeri, reci svoj Mojoj djeci o ljubavi i zaštiti koje Ja pružam onima koji Me pozovu.

Moja Sveta Riječ na zemlji konačno se čuje i mnoge su duše spremne učiniti najveći skok vjere kako bi prigrlili Božje Milosrđe Moga Sina, Isusa Krista.

Ne znaju da je ulazak u Novi Raj, Novu Eru Mira, laka stvar.

Podignite pogled i najprije prihvatite da ste Moje dijete.

Priznajte da sam Ja stvorio svakoga od vas, nijednoga od vas slučajno i da ste Moja djeca. Moja Obitelj. Moji Ljubljeni.

Nježnost u Mome Srcu je puna Ljubavi prema svakome od vas.

Mnogi misle da zbog toga jer sam Ja Alfa i Omega, Početak i Svršetak, da Me Moja Moć čini oholim.

Ovo naravno, ne može nikada biti.

Kako prava ljubav roditelja prema djetetu može biti zasjenjena ohološću?

Ja trpim zbog svakoga od vas. Ja plačem zbog onih koji su Mi izgubljeni. Ja ću iskoristiti svaku Moć kako bih doveo Moju izgubljenu djecu natrag u Moju Obitelj, Moje Kraljevstvo.

Zamislite roditelja kojega je njegovo dijete odbacilo. Bol koju Ja osjećam nije zbog Mene, njihovoga Oca, već zbog njih i muke koju će trpjeti, ako ih Ja ne mogu spasiti.

U ovo vrijeme patnja u svijetu je sjedinjena sa patnjom Moga Sina Isusa.

Zašto Ja to činim? Zašto dopuštam patnju? To je zbog grijeha.

Grješnici koji Mi svojevoljno neće doći mogu biti spašeni samo kroz patnju drugih.

Oni koji pate u ovome životu biti će nagrađeni Mojim Darovima u slijedećem životu.

Pomoć slobodno pružena od one djece koja Me ljube moćno je oružje protiv moći dodijeljene sotoni.

Oni koji se bore zajedno sa Mojim Sinom za spas drugih duša mogu spasiti cijelo čovječanstvo.

Sotona ima moć, ali samo onu koja mu je dana – moć koja mu se ne može uzeti do Sudnjega Dana.

Draga djeco, mnogi od vas ne shvaćaju Božje Zakone koji dopuštaju ove stvari. Ali ufajte se u Mene dok vam Ja ovo otkrivam.

Sotona će ukrasti duše Moje djece koja ne vjeruju u Mene ili dobrotu koju Ja pružam Mojoj djeci.

On postaje nemoćan kada grješnici čine žrtve patnjom da spase svoju braću i sestre od odlaska u pakao.

On ostaje nemoćan kada Moja djeca mole za spas tih grešnika.

Molitva je oružje Moje djece koja Mi žele pomoći da spasim cijelo čovječanstvo.

Djeco Moja, okupite se sa Mojim Sinom i pomognite Mi da konačno ujedinim Moju Obitelj.

Pomognite Mi da vas sve odvedem u novu predivnu Eru Mira.

Tek tada može biti izvršena Moja Volja na zemlji, kao što je na Nebu.

Idite, djeco. Ujedinite se u molitvi.

Radite sa Mnom, svojim Ocem, da pomognete spasiti Moju Obitelj.

Vaš ljubljeni Otac2013-05-23 22:30 - MOJI KRŠĆANSKI VOJNICI ĆE POSTROJITI NAJVEĆU VOJSKU PROTIV ANTIKRISTA


Moja predraga kćeri, Moji ljubljeni sljedbenici, širom svijeta, uskoro će osjetiti Moju Prisutnost, jer Ja ću se obznaniti u njihovim srcima na način koji oni prije nisu iskusili. Tako ću Ja pripremiti Kršćane za bitku, u Moju korist, da bi spasili sve duše.

Moji kršćanski vojnici će postrojiti najveću Vojsku protiv Antikrista. Ja mislim na sve one koji Me poznaju i koji ostanu odani Mome Svetome Nauku, sadržanom u Presvetoj Bibliji. Ja također mislim na one koji nasljeduju svoju vjeru; na one koji vjeruju u Mene, ali koji Me ne posjećuju i na sve one koji ostanu odani Istini. Vi ćete se okupiti u svakome kutku svijeta i premda ćete se pridružiti Mojoj Vojsci Ostatka govoreći mnogim jezicima, vi ćete se ujediniti kao jedan u Meni.

Oni koji slijede ove Poruke, tvoriti će jezgru i iz toga će rasti mladice i potom grane Moje Vojske Ostatka širom svijeta. Nijedna zemlja neće ostati nedirnuta Mojim Duhom Svetim preko Knjige Istine.

Knjiga Istine će vas ujediniti kada vaša vjera bude kušana. Kada se vjernost prema Meni patvori i kada sam Ja izbačen iz vaših crkava, zgažen i zatim sakriven izvan pogleda – vi ćete ustati i održati na životu Moju Riječ. Plamen Duha Svetoga će vas voditi na svakom koraku puta. Vi ćete osjetiti snagu i hrabrost, koji će iznenaditi čak i najkrotkije među vama. Slabi će postati jaki. Plašljivi će postati hrabri, a potlačeni će stupati naprijed kao ratnici Istine. I sve dok Moja Vojska Ostatka bude rasla i bujala u milijunima, mnoge prepreke će biti postavljene pred njih.

Uvrede, optužbe za krivovjerje, laži, gnjev i mržnja biti će njihov usud. Zbrka će biti viđena posvuda među klevetnicima, čiji će dokazi biti protkani netočnostima, proturječjima i nerazumljivim dokazima. Sotonin utjecaj će uvijek stvarati zbrku, nered, nelogične i lukave argumente i uvijek će biti prožet mržnjom prema Božjoj djeci. Oni koji su blagoslovljeni Svjetlom Božjim i Svjetlom Istine privući će užasne i odvratne napade. Jer tamo gdje Sam Ja Prisutan, vi možete biti sigurni da će progon onih koji proglašavaju Moju Svetu Riječ biti velik. Što je gori progon protiv bilo koje Božje Misije, možete biti sigurni da je sotona vrlo ljut.

Kada vi patite, kao što hoćete, zbog mržnje koja vam je pokazana jer uzimate Moj Križ kako bi Me slijedili, Zvijer će biti zabrinutija i on će žešće raditi, preko duša onih okaljanih grijehom oholosti, da vas uništi. Vi morate zanemariti ove napade. Budite u miru, jer dok se oni pojačavaju sa silnom mržnjom protiv vas, vi ćete znati zasigurno da ste u istinskome jedinstvu sa Mnom, vašim Isusom.

Idite u ljubavi i miru i znajte da Ja živim u vašim srcima.

Vaš Isus
2014-05-23 18:00 - VI NE MORATE SHVATITI PUTOVE GOSPODNJE – VI IH JEDNOSTAVNO MORATE PRIHVATITI


 

Moja predraga kćeri, dođite, svi vi koji ljubite Mene i donesite Mi svoju ljubav, jer Ja Sam u velikoj potrebi za utjehom. Ja Sam vaš Isus, Sin čovječji, Spasitelj svijeta, a ipak Ja plačem. Svaku Milost koja je čovjeku ostavljena u baštinu, vratile su Mi natrag nezahvalne duše. Moje velikodušno Srce je otvoreno, pa vas mogu sve privući k Sebi, ali vi se okrećete. Čak i oni od vas koji Me ljubite, ne dajete Mi svoje vrijeme. Umjesto da razgovarate sa Mnom, vi jedni s drugima pričate o Meni. Previše priče o Tajni Božjih Planova i o onome što ima doći, može uzrokovati smetnju i zbunjenost. Previše razglabanja i takozvanih umnih rasprava odvlači od Mene.

Vi ne morate shvatiti Putove Gospodnje – vi ih jednostavno morate prihvatiti. Ja nikada nisam tražio od vas da shvatite Tajnu Mog Božanstva, jer duše koje Me uistinu ljube, voljet će Mene zbog toga Tko Sam Ja, a ne što Ja donosim. One neće tražiti slavu za sebe. One neće razviti svoju duhovnost tek da bi zadobili uporište u Mom Kraljevstvu. Oni nikada neće koristit svoje znanje o Meni na hvalisav način da osvoje bodove. Duše koje će prebivati u Meni su duše koje ne traže ništa, ono što jedino traže je za dobro vlastite duše i za dobro drugih.

Kada kažete da predstavljate Mene, vi ne pričate i ne vičete o tome koliko kažete da Me poznajete. Vi jednostavno morate pokazati ljubav prema drugima i slijediti Moja Učenja s dušom koja je ispražnjena od oholosti. Dakle, ako ste uistinu Moji, vi ćete provoditi manje vremena pokušavajući odrediti što Sam vam Ja rekao; što Sam vas Ja naučio i što Sam Ja obećao. Ja tražim da dođete k Meni i provedete više vremena u tihom razmatranju sa Mnom. Kada to činite, Ja ću vam jasnije otkriti Sebe i vi ćete znati u svojim srcima što stvarno znači istinski Mi služiti.

 

Vaš Isus