I Am God. I Am the way for you to enter the New Paradise. Accept My Hand for I love you, I forgive you. You are My People and I Am coming for you.


Thiên Chúa Cha: Giờ đây nỗi thống khổ trên thế giới được kết hiệp với sự hy sinh của Chúa Giêsu, Con Ta

power of prayerrole of sufferingNew Paradiseto suffering peopleJesus who sufferssuffering of Godfamilycall to prayerGod and his childrenpreparitions to the New Paradisethe Last JudgementGod the Father, Creatorpower of sufferingcall to unityoffering of sufferingthose who suffer will reign
2012-05-23 15:38

Thứ tư ngày 23 tháng 5 năm 2012, lúc 15:38

Hỡi ái nữ của Ta, hãy nói cho con cái Ta biết về tình yêu và sự che chở mà Ta dành cho những ai cầu xin Ta.

Cuối cùng thì Lời Chí Thánh của Ta cũng được mọi người lắng nghe và nhiều linh hồn sẵn sằng đặt niềm tin mãnh liệt để lãnh nhận Lòng Thương Xót của Con Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Họ không biết được rằng muốn bước vào Thiên Đàng Mới, Kỷ Nguyên Mới trong Hòa Bình, thì thật hết sức đơn giản.

Trước tiên, hãy ngước mắt lên trời và hãy nhận biết rằng các con là con của Ta. Hãy nhận biết rằng Ta đã tạo dựng nên mỗi người trong các con, không phải vì ngẫu nhiên mà các con là con cái của Ta, gia đình của Ta, những người con yêu dấu của Ta.

Tâm Hồn nhân hậu của Ta tràn đầy tình yêu dành cho mỗi người trong các con.

Nhiều người cho rằng vì Ta là Alpha và là Omega, là Khởi Nguyên và là Tận Cùng, vì vậy Ta tự hào về Quyền Năng của Ta.

Lẽ tất nhiên là không bao giờ Ta cảm thấy như vậy.

Làm sao tình yêu chân chính của bậc làm cha mẹ dành cho con cái lại có thể bị vẩn đục bởi lòng kiêu ngạo được?

Ta phải đau khổ vì mỗi người trong các con. Ta khóc cho các linh hồn hư mất. Ta sẽ dùng hết Quyền Năng của Ta để mang những đứa con lầm lạc trở về với gia đình của Ta, Vương Quốc của Ta.

Hãy tưởng tượng một bậc làm cha mẹ lại bị chính đứa con của mình khước từ. Nỗi đau mà Ta cảm nhận không phải chỉ vì Ta, Cha của họ, nhưng là vì họ và vì nỗi thống khổ tột cùng họ phải chịu nếu Ta không cứu được họ.

Giờ đây nỗi thống khổ trên thế giới được kết hiệp với sự hy sinh của Chúa Giêsu, Con Ta.

Thế tại sao Ta lại thực hiện điều này? Tại sao Ta để cho đau khổ diễn ra? Đó chính là do tội lỗi.

Những tội nhân không tự nguyện chạy đến với Ta chỉ có thể được cứu vớt nhờ vào sự hy sinh đau khổ của những người khác.

Những ai chịu đau khổ trong cuộc sống này, sẽ được thưởng Phần Phúc của Ta ở sự sống đời sau.

Sự trợ giúp nhưng không của những con cái yêu mến Ta, là một vũ khí mạnh mẽ để chống lại quyền lực của Satan. Những ai cùng chiến đấu với Con Ta để cứu các linh hồn của tha nhân, có thể cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Satan có quyền năng nhưng chỉ trong phạm vi được ban cho hắn – quyền năng này Ta không thể tước đi được cho tới ngày Phán Xét.

Hỡi các con, nhiều người trong các con không hiểu được Lề Luật của Thiên Chúa vốn cho phép những điều này xảy ra. Nhưng hãy tín thác vào Ta khi Ta tỏ bày cho các con điều này.

Satan sẽ cướp mất linh hồn của con cái Ta, những ai không tin vào Ta hoặc không tin vào những Phúc Lành Ta ban cho con cái Ta.

Satan trở nên bất lực khi tội nhân biết hy sinh qua những đau khổ để cứu anh chị em mình khỏi sa vào Hỏa ngục.

Hắn trở nên bất lực khi con cái Ta cầu nguyện cho các tội nhân được cứu rỗi.

Lời cầu nguyện chính là binh giáp của con cái Ta, những người muốn trợ giúp Ta cứu vớt toàn thể nhân loại.

Hỡi các con, hãy cùng quy tụ với Thánh Tử của Ta và cuối cùng giúp Ta hiệp nhất gia đình của Ta.

Hãy giúp Ta đưa tất cả các con vào Kỷ Nguyên mới, tuyệt vời trong Hòa Bình.

Chỉ khi ấy thì Thánh Ý Ta mới được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.

Hỡi các con hãy ra đi. Hãy hiệp nhất trong cầu nguyện.

Hãy cùng cộng tác với Ta để cứu gia đình của Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao