I want all those, especially those who do not believe in God, to see Me and run to Me first. They are My first concern and I tell them this. You do not know Me. You do not see Me. You do not want to believe in Me, but I love you.


Qiejt do të hapen gjatë Paralajmërimit

role of sufferingprayer for neighboursConfessionsigns in the skydo not be afraidGreat Miracleprayer for unbelieverssanctifying gracepreparition to the Wargningwhat is the Wariningreconciliation with God
2011-05-23 14:30

BijaIme e dashur, ti po vuan torturën që Unë e duroj për mëkatet e njeriut. Ja sesi ndjehet. Ti tani po kap vetëm një fraksion të vogël të vuajtjes Sime, që Unëe has në çdo minutë të ditës tënde. Nuk ka asgjë për t’u frikësuar, bija Ime,rreth Paralajmërimit. 

Paralajmërimido të jetë një ngjarje dramatike

  

Ajo dotë tronditë shumë njerëz në botë, pasi do të jetë një ngjarje dramatike kuqiejt do të hapen dhe Flakët e Mëshirës do të gjuhen përgjatë botës. Sepseshumë njerëz nuk do ta kuptojnë se çfarë po ndodh. Kaq të tronditur do të jenë,saqë gabimisht do të mendojnë se janë duke dëshmuar fundin e botës. Thuajuatyre që të gëzohen kur ta dëshmojnë Lavdinë Time, sepse ky, nëse jeni tëpërgatitur siç duhet për të, do të jetë shembulli më spektakular i MëshirësSime që nga dita e Kryqëzimit Tim. Ky, bijtë e Mi, do të jetë hiri i shpëtimittuaj dhe do t’i pengojë ata, që përndryshe do të kishin qenë dënuar për të hyrënë thellësitë e Ferrit.

Tëgjithë fëmijët e Mi kudo duhet t’i paralajmërojnë shpirtrat e humbur për çfarëduhet të pritet. Thojuni atyre që të kërkojnë shpengim duke i rrëfyer mëkatet etyre tani. Është e rëndësishme që sa më shumë njerëz të jetë e mundur të jenënë gjendje hiri më përpara, pasi ata mund të mos e mbijetojnë këtë ngjarje përshkak të tronditjes. Është shumë më mirë që ta dëshmoni këtë ngjarje Hyjnorespektakulare më parë, sesa të jeni të papërgatitur në ditën finale të Gjykimit.

Qëndronitë fortë, të gjithë ju. Gëzohuni nëse jeni një ndjekës i devotshëm, sepse juvedo t’ju tregohet një pamje e Pranisë Sime Hyjnore, të cilën para-ardhësit tuajnuk e panë kurrë gjatë jetës së tyre. Lutuni për pjesën tjetër të fëmijëve tëMi. Tregojani atyre të Vërtetën tani sa e keni mundësinë. Shpërfillini qortimete tyre, sepse nëse ata veprojnë tani duke u lutur për faljen e mëkateve tëtyre, ata do t’ju falënderojnë pasi kjo Mrekulli e Madhe të ketë ndodhur.

Shkonitani në paqe. Mos kini frikë. Vetëm lutuni për ata shpirtra që nuk kanë besim,me qëllim që të mos vdesin në mëkat mortor.

Shpëtimtari juajHyjnor

Jezu Krishti