Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast Mi odpowiedzieliście w tej ważnej misji, największej jaka została zorganizowana


Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego

spowiedźOstrzeżenieznaki na niebienaukapokutaSłońceczym jest Ostrzeżeniefałszywe wyjaśnienie Ostrzeżenia
2013-11-16 22:17

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przyjdę do świata z Moim Bożym Miłosierdziem, ludzie otrzymają szansę, by starać się o Moje Miłosierdzie, gdyż dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź.

Każdy, bez względu na to, kim jest, doświadczy tego wyjątkowego Mojego objawienia, pobłogosławionego Władzą Mojego Ojca. Oświetlenie Sumienia przyniesie ze sobą wiele bólu, ponieważ smutek, jakiego doświadczą zagubione dusze, będzie tak wielki, że nie będą w stanie znieść tego wstrząsu. Wielu ogarniętych żalem, będzie mdlało i upadało. Jednak uświadomią sobie, jak bardzo ich dusza potrzebuje oczyszczenia, zanim będzie gotowa do wprowadzenia do Mojego Wiecznego Raju. Ci ludzie będą wtedy wiedzieli, czego się od nich oczekuje i przez jakiś czas po tym Wielkim Wydarzeniu, będę cierpieli pokutę. Wielu ludzi będzie myślało, że im się to śni. Niektórzy pomyślą, że to koniec świata, ale tak nie będzie. To będzie Ostateczne Ostrzeżenie, które zostanie dane ludzkości, aby pomóc jej odkupić się przed Bogiem.

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego i będą wdzięczni za danie im dowodu na Istnienie ich Stwórcy. Niektórzy po prostu skulą się i ukryją przed Moim Światłem, które przyniesie im niesamowity ból i odwrócą się plecami bez odrobiny wyrzutów sumienia w duszy. Oni odrzucą Moją Interwencję. Lecz pozostali będą się radować, gdy doświadczą Moich Promieni Miłosierdzia, bowiem te dusze będą tak bardzo wdzięczne, że doświadczyły Mojej Obecności, iż z łatwością będą przyciągane do Mojego Światła tęskniąc za Moją Obecnością, która będzie poza ich zasięgiem, bo nie będzie to jeszcze czas otwarcia Bram do Mojego Nowego Raju. I tak, będą oni wtedy musieli pokutować, jako Moi Uczniowie, za te dusze, które odrzuciły Moją Miłosierną Dłoń.

Po tej Wielkiej Interwencji dokonanej przez Boga, aby dać ludzkości szansę na przygotowanie się do Mojego Powtórnego Przyjścia, w świecie będzie się zadawać wiele pytań. Niektórzy będą tak odmienieni w swoich duszach, że poświęcą wiele czasu, aby pomóc nawrócić się tym, których będą chcieli uratować przed oszustwem. Inni będą pełni skruchy i zajmie im trochę czasu, aby w pełni mogli zrozumieć znaczenie swojego położenia względem Mnie i poświęcą wiele uwagi temu, by się ze Mną pojednać.

Wówczas wrogowie Boga będą zaprzeczali, że Ostrzeżenie się wydarzyło i będą oszukiwali miliony, aby uwierzyły, że było to astronomiczne wydarzenie, gdy światło słoneczne ogarnęło całą planetę, jako unikalne zdarzenie, spowodowane przez ruch Ziemi wokół własnej osi. Nic nie mogłoby bardziej odbiegać od Prawdy. I gdy będą rozpowszechniali wszystkie te wyjaśnienia, zaprzeczą, że Istnieje Bóg i odciągną wielu ode Mnie. Niestety, wielu z nich nie powróci do Mnie i dopiero kiedy nastąpi Interwencja Boga, który będzie zmuszony ukarać swoich wrogów, chcąc sprawić, by się opamiętali, ich dusze mogą zostać oczyszczone.

Bądźcie wdzięczni za te Łaski, gdyż bez tego Daru od Boga, bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju.

Wasz Jezus