Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać

wolna wolaostrzeżenie przed piekłemprzygotowanie na prześladowaniazmiany klimatuwojnyApokalipsaArmagedonnienawiśćBoża Karado duchowieństwapychaarogancjaPowtórne Przyjścieniewola grzechutaktyka szatanagrzechfałszywy prorokantychrystakceptacja dla grzechuOstrzeżenieateizmbałwochwalstworytuały okultystycznesymbole okultystycznejedna światowa religiapogaństwofałszywi bogowiegłódtrzęsienia ziemiSłońceciemność duszydwa słońcaszybszy obrót Ziemiodrzucenie Zbawicielaprofanacja
2013-11-12 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Mój Czas się zbliża, wielu będzie pogrążonych we śnie, ale ci, którzy są pobłogosławieni otwartymi oczami na Moje Światło, rozpoznają znaki. Otrzymają błogosławieństwa, aby się przygotować i tylko ci, którzy się Mnie trzymają będą w stanie przetrwać te zmiany.

Im bliżej do Dnia Mojego Wielkiego Powrotu, tym więcej ludzi, którzy mówią, że kochają Boga, oddali się ode Mnie. Nawet ci, którzy mówią, że są święci i będą się wywyższali w hierarchii Mojego Kościoła na Ziemi, nie będą w stanie ujrzeć Prawdy. Nie zobaczą Prawdy, ponieważ będą zbyt zajęci angażowaniem się w sprawy i ceremonie, które będą dla Mnie zniewagą.

Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać. Obok niego zobaczycie drugie słońce. Wtedy pogoda sprawi, że świat będzie wstrząsany, a te zmiany spowodują, że wiele części Ziemi zostanie zniszczonych. Kary - a będzie ich wiele - pozbawią ludzkość arogancji tak, że dusze będą błagały o Miłosierdzie Boże. Nic innego nie poruszy kamiennych serc tych, którzy wykluczyli ze swojego życia miłość Boga.

Grzech ludzkości będzie szybko narastał, a grzech bałwochwalstwa owinie się trzykrotnie wokół Ziemi. Pogaństwo, w stroju królewskiej monarchii, przeniknie Mój Kościół na Ziemi. Gdy poganie obejmą Mój Kościół, nie będzie uwielbiania Boga. Gdy poganie, ateiści i inni niewierzący, którzy otwarcie odrzucają istnienie Boga, obejmą Mój Kościół, to nie będą oni zginać swoich kolan przede Mną, Jezusem Chrystusem. Gdy Mój Kościół oświadczy, że wita z radością wszystkich, nie dajcie się oszukać. Nie znaczy to, że powitają z radością pogan w Moim Kościele, by i oni mogli pokłonić się przed Moim Tabernakulum. Nie, to będzie parada bałwochwalstwa przede Mną, spowodowana przez grzech pychy, aby bezcześcić Poświęcone i Święte Tabernakula. Będą umieszczać pogańskie symbole na Moich Ołtarzach i będą domagać się, aby niczego nie podejrzewający parafianie witali swoich współbraci i współsiostry życzliwie i z hojnością. Od wszystkich będzie się wymagać zaprzeczenia Prawdzie, tak, by z radością powitać fałszywych czcicieli, którzy będą tratować Moje ołtarze. Wtedy Ręka Boga opadnie.

Będą rozprzestrzeniać się wojny; trzęsienia ziemi wstrząsną czterema krańcami ziemi i ludzkość ogarnie głód, a wszystkie nikczemne gesty i zniewagi czynione przed Bogiem doprowadzą do strasznych kar. Kiedy ci, którzy przyjmują Moje Miłosierdzie będą prowadzili Mój Kościół - każdy demon będzie przeklinał te dzieci Boże. Bóg będzie interweniował, aby je ochronić i biada tym, którzy będą pluli w Twarz swojego Stwórcy.

Nadszedł czas. Ci, którzy Mnie przeklinają, będą cierpieli. Ci, którzy idą za Mną, przeżyją te prześladowania, i doczekają dnia, kiedy przyjdę, aby objąć ich Moimi Miłosiernymi Ramionami. A potem, tylko ci, którzy pozostali, ponieważ odrzucili Moją Miłosierną Dłoń, zostaną przekazani bestii, którego ubóstwiali i u którego szukali przyjemności.

Tak wiele osób będzie odrzucało Mnie, aż do końca. Dwie trzecie będą pluły na Mnie, walczyły z Moją Interwencją i będą wykrzykiwali na Mnie wszelkiego rodzaju nieprzyzwoitości. W miarę, jak ten Dzień będzie się przybliżał, nienawiść wobec Mnie, będzie widoczna dla wszystkich. Nawet ci, którzy przed światem stwarzają pozory, że oddają cześć Bogu, po cichu będą Mnie przeklinali.

Dzień, w którym oszustwo bestii zostanie odsłonięte, aby wszyscy je zobaczyli, będzie dniem, którego nikt nie zapomni. Gdyż ten dzień, kiedy świat zobaczy oszusta, antychrysta, wynoszącego się z Moją Koroną na swojej głowie - ubranego w czerwone szaty - będzie dniem, gdy ogień wyleje się z jego ust. Gdy ohyda wreszcie dotrze do świadomości ludzi ogień obejmie go, a on sam i wszyscy, którzy ślubowali mu wierność, zostaną wrzuceni do otchłani. A potem przyjdę tak, jak wam powiedziałem. Wzbudzę Mój Kościół i doprowadzę świat do jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca i w końcu zapanuje pokój.

Wszystko, co wam powiedziałem, jest Prawdą. Wszystko, co ma się wydarzyć, wydarzy się tak, jak wam powiedziałem. Stanie się to szybko, gdyż mimo Mojego Gniewu, który jest spowodowany przez zakłamanie i niewdzięczność człowieka, przyjdę tylko po to, aby wreszcie doprowadzić to cierpienie do końca. Przyjdę zbawić wszystkich grzeszników, ale wielu nie będzie chciało być zbawionych.

Bądźcie silni, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż ochronię wszystkich grzeszników, którzy przyjmą Moja Miłosierną Dłoń podczas Ostrzeżenia. Tak więc każde dziecko Boga, wierzące i niewierzące, zostanie uwzględnione w tej Wielkiej Interwencji z Nieba. Ale po tym czasie, anioł Boży oddzieli dobrych od złych. Czas jest krótki.

Wasz Jezus