Pamiętajcie, kocham was wszystkich. W zamian kochajcie Mnie i pomóżcie Mi uratować tak wiele dusz, jak to możliwe.


Matka Zbawienia: Zbawienie osiągniecie wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem

do duchowieństwamiłość bliźniegospowiedźJezus ZbawicielemUkrzyżowanieFatimaprośba o przebaczenieLa Salettezmiany w budynkach kościołówMaryja WspółodkupicielkaMaryja ObrończyniąMaryja pokonująca szatanapojednanie z Bogiem
2013-11-10 15:20

Moje dziecko, moją rolą, jako Matki Zbawienia jest przypominanie wam wszystkim o tym, co powiedziałam wam na przestrzeni wieków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak mój Syn was miłuje. Wszystkim okażcie współczucie, a zwłaszcza tym, którzy was prześladują. Słuchajcie tego, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie i rozważajcie to w najdrobniejszych szczegółach. Bardzo niewiele z tego, co poleciłam, zostało przez was zrealizowane. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone i z powodu zignorowania tego, co wam przekazałam, stanie się to teraz rzeczywistością.

Kiedy Niebiosa objawiają orędzia ludzkości, to jest to podobne do nawiązywania kontaktu z wielką kamienną fortecą. Niektóre z moich objawień przesączyły się i posłuchano ich. Wiele z nich po prostu zostało odrzuconych przez tych, którzy mają małą wiarę i twierdza stała się nieprzenikniona dla interwencji z Nieba, danej wam, aby zwiększyć waszą wiarę i aby chronić was w Ramionach Boga.

Moja rola, jako Współodkupicielki oznacza, że moja moc przeciw diabłu została tak bardzo przez Boga wzmocniona, jak jeszcze nigdy dotąd. A teraz przychodzi ten czas, gdy całe nabożeństwo do mnie będzie starannie usuwane przez wrogów mojego Syna. Kiedy szacunek do mnie będzie pośpiesznie odrzucany i gdy żądanie o ochronę państw przed komunizmem będzie przekręcane, wtedy moje pragnienia nie będą już spełniane. Od teraz, rzadkością będzie przyznawanie mnie, Matce Boga, oficjalnego patronatu w Kościołach mojego Syna na Ziemi, co wcześniej było rzeczą normalną. Będą unikać mojej mocy przeciwko bestii poprzez usuwanie mojego obrazu, mojego Różańca Świętego i innych nabożeństw do mnie z wielu Kościołów katolickich.

Następnie, ze świątyń Boga zostaną usunięte wszelkie ślady mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w ramach przygotowań dla bestii, który przyjdzie i zasiądzie na tronie w najwyższej świątyni Boga. Wówczas prawdziwe znaczenie pojednania z Chrystusem zostanie zmienione, kiedy będą mówili, że jeśli będziecie prowadzić dobre życie, to nie ma już potrzeby, by prosić Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Ludzie zaczną wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy nie może stać się ich własnością, jeśli najpierw nie poproszą Boga o wybaczenie im. To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla ludzkości poprzez śmierć mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Ale, aby otrzymać ten Dar, należy prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów.

Zbawienie jest wasze, ale wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia