Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


Wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie

Armia Resztyfałszywa doktrynado duchowieństwainteligencjaDuch Świętytaktyka szatanafałszywy prorokhumanizmubodzyjedna światowa religianaukaBibliawierność wierzefałszywa miłość bliźniegoświat świeckidumastworzenie światapogańskie symbole
2013-11-09 11:48

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie. Zamiast głoszenia Prawdy Mojego Słowa, które pochodzi od Mądrości Bożej, zaczną przekręcać je tak, aby nadać mu bardziej nowoczesny wizerunek.

Wszystkie Moje Słowa, zawarte w Świętej Ewangelii, będą inaczej interpretowane. Powiedzą, że Moje Słowo oznacza coś nowego, co będzie bardziej stosowne w dzisiejszym świecie. Będą starali się podawać przykłady tego, jak bym was nauczał, gdybym w obecnym czasie chodził po Ziemi. Zniknie prostota Słowa Bożego, które jest dla każdego. Ci, którzy są inteligentni, wykształceni i dumni z postępu człowieka w świecie nauki, zaczną wtedy wypowiadać się obraźliwie.

Kościół przyjmie tak zwane nowe odkrycia naukowe, które podważą to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Będą one ujawniać to, co zostanie nazwane nowymi dowodami, które poddają w wątpliwość to, jak świat został stworzony. Potem powiedzą, że wiele z tego, co jest zawarte w Biblii, to są po prostu metafory mające na celu stworzenie pokoju wśród ludzi. Wykorzystają przesłanie humanizmu, miłość wzajemną, gdy chodzi o zdolność do opieki nad ubogimi, niewykształconymi i potrzebującymi, żeby zastąpić nimi Prawdę, którą otrzymaliście w Ewangeliach. Następnie, nowe, fałszywe doktryny, które będą wydawały się podobne do Prawdy, zostaną przyjęte przez kapłanów i tylko ci, którzy mocno trwają przy Moim Słowie utrzymają Prawdę przy życiu.

Moi ukochani wyznawcy, gdy okaże się, że już bardzo niewielu słucha Prawdy - Słowa Bożego - wtedy musicie nawzajem się pocieszać. Nadal musicie przypominać o Prawdzie tym, którzy są w Moich Kościołach, którzy z aplauzem przyjmą wprowadzane herezje, gdyż wielu z nich nadal nic nie będzie rozumiało. Tak daleko odpadną ode Mnie, z łatwością zaakceptują te zmiany. Osobom małej wiary o wiele łatwiej będzie przyjąć słowo tych, którzy domagają się reformy, niż pozostać wiernym Słowu Bożemu.

Wkrótce nastąpi nawoływanie do wprowadzenia pierwszych zmian. Ze słodyczą będą uspokajali i z pasją będą mówili o konieczności zaistnienia, jako jeden zjednoczony kościół światowy - aby okazać miłość i tolerancję dla wszystkich - i tak będziecie poprowadzeni do popełnienia największego błędu. Wielu będzie w szoku, jak szybko Mój Kościół będzie wydawał się obejmować świecki świat. Wielu będzie zachwyconych ze sposobu, w jaki różne religie, poganie i heretycy, będą się przepychać, aby dołączyć do tego nowego, charytatywnego jednego światowego kościoła. Powiedzą: "W końcu kościół, który jest tolerancyjny dotarł do wszystkich." Już nie będą się wstydzili okazywania nieposłuszeństwa Bogu. Będą natomiast z dumą głosili, że ich nędzne grzechy są dopuszczalne nie tylko w Oczach Boga, ale już nie są w ogóle uważane za grzechy. Stworzy to wszędzie wielką radość.

Po raz pierwszy w historii, ci, którzy wprowadzają Mój Kościół w błąd będą kochani, adorowani i praktycznie nie spadnie na nich żadna krytyka.

Największa herezja, nie widziana od czasu Mojej śmierci na Krzyżu, pochłonie teraz Mój Kościół na Ziemi. Wypełnią oni Moje Kościoły obraźliwymi, pogańskimi symbolami, a Ja nigdzie nie będę widoczny. A gdy będą wypełniali budynki, które zostały stworzone, aby adorować Mnie, Mój Prawdziwy Kościół, składający się z tych, którzy pozostali wierni Prawdzie, staną się jedyną Prawdziwą Świątynią Boga, ponieważ oni nigdy nie zaakceptują zbezczeszczenia Mojego Ciała. Ich wiara pozwoli im szerzyć Ewangelię i utrzymywać płomień Ducha Świętego.

Wasz Jezus