Kocham was wszystkich i będę chronić Moich wyznawców na każdym etapie podczas wszelkich planowanych prześladowań.


Nie upoważniam ludzi do osądzania innych, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy

niepokójwściekłośćpychaarogancjainteligencjaoszczerstwapomówienianie osądzajciegrzech przeciwko Duchowi Świętemubluźnierstwozdrada
2013-11-03 19:07

Moja szczerze umiłowana córko, sposobem identyfikacji szatańskiego ataku jest spojrzenie na sposób, w jaki zachowują się dusze, które zostały zaatakowane przez złego ducha. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z ogromnym wzburzeniem wykrzykiwać przekleństwa, kłamstwa i grzmieć ze złością na swoje ofiary. Szatan i jego demony opanowane są teraz strasznym gniewem i na swojej drodze będą atakowali, wszystkich i każdego, kto głosi Słowo Boże, w tych czasach.

Dusze, które są pełne cech, związanych z diabłem, takich jak pycha, wyniosłość i przesadny szacunek dla własnej błędnej ludzkiej inteligencji, będą pierwsze w kolejce do atakowania tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Każda taktyka, każdy czyn i każdy atak słowny będzie połączony z głęboką i nieskończoną nienawiścią do dusz, które będą oni atakowali. Ich ataki kończą się zawsze odczuciem, jakby ktoś was, ofiarę, kopnął w brzuch - klasyczny szatański atak.

Kiedy będziecie świadkami pomówień, fałszywych oskarżeń i oszczerstw przeciwko wam, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie wówczas wiedzieli, że one nigdy nie mogą pochodzić ode Mnie, waszego Jezusa. Nie upoważniam ludzi do osądzania innych, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy w Oczach Boga. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę Sądzić człowieka za jego grzechy. Nikomu innemu nie dano tego prawa, gdyż ono należy wyłącznie do Mnie.

Kiedy osądzacie drugiego z nienawiścią w sercu w Moje Święte Imię, wy także będziecie sądzeni przeze Mnie według waszych uczynków. Gdy ranicie inne dziecko Boga i oświadczacie, że jest złe, wtedy też zostaniecie uznani za złych w Moich Oczach. Oko za oko - taka będzie wasza kara. Możecie uważać, że jesteście usprawiedliwieni, gdy zniesławiacie inną duszę w Moje Imię, a jednak to wy jesteście wrogami w Moich Oczach. Ci, którzy wywyższają się przede Mną, twierdząc, że ich ludzka wiedza dotycząca spraw duchowych czyni ich lepszymi, muszą wiedzieć, że staną się oni niczym. Kiedy Mnie odrzucacie i oświadczacie, że Moje Święte Słowo pochodzi z ust złego ducha, to przypieczętowujecie swój los i nigdy nie zobaczycie Mojego Oblicza. Nie otrzymacie żadnego Miłosierdzia, gdyż bluźnicie przeciwko Mnie.

Moje ostrzeżenie dla tych, którzy Mnie zdradzają, jest takie. Walcząc ze Mną, nigdy nie wygracie. Moja Moc jest Wszechmogąca. Żaden człowiek nigdy Mnie nie pokona. Jednak wielu będzie łamało Moje Serce, gdy będą próbowali konkurować ze Mną, ogłaszając się większymi ode Mnie i twierdząc, że ich wiedza jest lepsza od Mojej. Odejdźcie ode Mnie wy, niewdzięczni mężczyźni i kobiety - wasze grzechy bluźnierstwa nigdy nie zostaną zapomniane.

Jezus Chrystus

Zbawiciel Ludzkości