Każda zaniepokojona dusza jest kochana tak samo. W Oczach Mojego Ojca nie ma żadnej różnicy.


Nie znacie Mnie, bo Mnie nie rozpoznajecie

Armia ResztypychaSakramentyakceptacja dla grzechudo wrogów tej Misjiwezwanie do modlitwydo wierzących w te Orędzia
2013-10-13 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy czujecie się opuszczeni i niepewni Mojej Miłości do świata, to nigdy nie wolno wam rezygnować z wołania do Mnie o pomoc. Od czasu do czasu będziecie mieli poczucie beznadziejności, strachu i samotności, kiedy będziecie przestrzegali Mojego Świętego Słowa, dawanego światu przez świętą Ewangelię. Nawet teraz, kiedy Moja Święta Ewangelia nadal jest wam przedstawiana, poczujecie się bardzo odizolowani, gdyż niewiele osób wciela w życie to, czego uczyłem ich przez Moje Święte Słowo.

Jeśli mówicie, że kochacie swojego bliźniego, a potem rzucacie na niego oszczerstwa, nadal będziecie należeli do Mnie. Jeśli powiecie, że wierzycie w Dziesięć Przykazań, ale dostosowujecie je do własnego stylu życia, to jesteście ślepi na Prawdę. Jeśli akceptujecie Sakramenty dane wam przeze Mnie, ale je łamiecie, obrażacie Mnie. Gdy głosicie innym Moje Święte Słowo, a następnie stawiacie siebie ponad innymi mówiąc, że jesteście bardziej godni w oczach Boga niż oni, obrażacie Mnie. Kiedy oświadczacie, że Słowo Boże nie ma już znaczenia w nowoczesnym świecie i że musi ono zostać tak dostosowane, by podobało się świeckiemu światu, wtedy plujecie Bogu w twarz. Jeżeli sądzicie, że wasza wiedza o Mnie jest lepsza od Mojego Świętego Słowa, gdy przekazuję je wam teraz przez te Orędzia i że zawarty jest w nich błąd, nie znacie Prawdy. Nie znacie Mnie, bo Mnie nie rozpoznajecie.

Nawet wy, którzy czujecie się zadowoleni ze zrozumienia Mojego Świętego Słowa i odrzucacie Mnie teraz w tej Misji - opuściliście Mnie. Szczególnie wy musicie przyzywać Mojej pomocy dla siebie, ponieważ beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus