Kocham was wszystkich z nieprzemijającą żarliwą miłością.


Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wyjdzie zakończenie wszystkich wojen


2013-09-21 12:22

Moja szczerze umiłowana córko, wiele się wydarzy w świecie, gdy wzrośnie moc fałszywego proroka, a każdy, kto ośmieli się rzucić mu wyzwanie, zostanie zignorowany, nawet na najwyższych pozycjach w Moim Kościele.

Polityczne spory będą miały wpływ na cztery części Ziemi. Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wyjdzie zakończenie wszystkich wojen. Gdy te imperia wzrosną w siłę, będą sprawować władzę nad wieloma częściami świata, ale nie wszystkimi, ponieważ na to nie pozwoliłby Mój Ojciec.

Wszystkie te narody będą walczyły między sobą, chociaż będą utrzymywać, że współpracują. Gdy wzrośnie nieufność, wszystkie będą się nawzajem prześcigały i wtedy walka posunie się dalej. Zniszczą oni znaczną część swoich biednych narodów. Ludziom, którymi będą rządzili, pozostawią niewielką władzę, gdzie demokracja zawiśnie na włosku. To właśnie ci niewinni i cierpiący ludzie, będą mieli ochronę Boga, jeśli będą mieli Pieczęć Boga Żywego.

Nigdy nie lekceważcie tego niczym nieograniczonego Daru od Boga. Pieczęć Boga Żywego chroni w czasie wojen od śmierci fizycznej i duchowej. Proszę dajcie ją jak największej liczbie ludzi w każdym narodzie.

Egipt i Syria zostaną wplątane w walkę o władzę, co będzie miało konsekwencje dla Izraela. Żydzi mają wielu wrogów. Wszystkie wojny, które mają na celu i angażują te dwa państwa doprowadzą do ostatecznej bitwy, która obejmie Izrael, a Izraelczycy będą cierpieli najgorsze ludobójstwo, jakiego doświadczono od czasów II wojny światowej.

Upadek i powstanie Jerozolimy jest przepowiedziane i te bitwy muszą nastąpić, zanim spełnią się proroctwa.

Wasz Jezus