On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

Matka ZbawieniaNowy Rajinne proroctwaKoronka do Miłosierdzia BożegoMedalik Zbawieniamiłość matki
2013-09-14 16:10

O, moje dziecko, tak jak kocham mojego Syna od chwili, kiedy spojrzałam w Jego piękne Oblicze, tak kocham wszystkie dzieci Boże, jak moje własne.

Jestem Matką Boga, ale jestem również Matką wszystkich dzieci Bożych, gdyż obiecałam pomóc im w chwili ostatecznego zbawienia. Kiedy mój Syn Koronował mnie w Niebie, dał mi władzę, abym stała się Matką dwunastu pokoleń - Dwunastu Narodów w Nowym Jeruzalem. Zanim zaświta dzień, ja, jako Matka Zbawienia, wszędzie będę szukała dusz i przyciągnę je do mojego Syna. Pomagam Mu w tym uciążliwym zadaniu i jak moje Serce jest splecione z Jego Sercem, tak również splecione jest z sercami tych, którzy naprawdę kochają mojego Syna.

Jako wasza Matka, kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jak każda matka odczuwa ją do swojego potomstwa. Widzę dzieci Boga, jak gdyby wszystkie z nich były tylko małymi dziećmi. Czuję ich ból. Cierpię z moim Synem, gdy patrzy On na grzeszników, którzy odrzucają Miłość, jaką On ich obdarowuje. Jak bardzo cierpi On z ich powodu i ile łez teraz wylewam, gdy oglądam rosnącą nędzę człowieka z powodu rozprzestrzeniania się grzechu. Jednak wciąż jest wiele żywej miłości na świecie. Gdy ta miłość jest czysta, przetrwa ciemność i jak latarnia morska przyciągnie dusze do siebie. W ten sposób działa Bóg, aby oświecić ludzkość. Dzięki miłości tych, którzy Go miłują doprowadzi On do siebie pozostałe dusze.

Moim obowiązkiem jest dać szansę jak największej liczbie grzeszników, aby uratować ich dusze. Czynię to poprzez objawienia, których doświadczają, kiedy się pojawiam, aby wszędzie rozpalić wiarę grzeszników. Teraz robię to poprzez udzielenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi być udostępniony światu poprzez ciebie i na podstawie moich wskazówek dla ciebie. Te wskazówki są wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To z kolei doprowadzi do zbawienia miliony.

Dziękuję, dzieci, że otworzyliście serca mnie, waszej Matce i okazaliście posłuszeństwo mojemu Ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi rodzaju ludzkiego.

Wasza Matka

Matka Zbawienia