Dzieci, Ja kocham każdą duszę.


Matka Zbawienia: Będziecie wyśmiewani za to, że nie uznajecie nowej interpretacji katolicyzmu

schizmafałszywa doktrynado duchowieństwaMatka Zbawieniataktyka szatanafałszywy prorokubodzyrytuały okultystycznechciwośćgłódślubowanierozpaczmodlitwa do Matki ZbawieniaCredozmiany w obrządkach
2013-09-11 16:30

Moje dziecko, moje Serce jest splecione z Sercem mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, w tym czasie wielkiego smutku, gdy wzrastają prześladowania wszystkich dzieci Bożych.

Każda osoba na świecie, szczególnie ta bez pieniędzy, wpływów czy mienia, będzie cierpiała z powodu chciwości tych, którzy panują nad wieloma narodami. Moja Praca pomagania mojemu Synowi, aby osiągnął końcową część swojego Przymierza ratowania ludzkości zaczęła być postrzegana na wiele sposobów. Wszystkich, którzy są zrozpaczeni z powodu smutku w swoim życiu, prowadzę z mocy Boga w Bezpieczne Miejsce Schronienia mojego Syna. Ci, którzy muszą cierpieć tak wielkie ubóstwo, głód, cierpienie, niesprawiedliwość - lub cokolwiek innego - zostaną pocieszeni, gdy poproszą mnie o modlitwę za siebie.

Wy, którzy musicie cierpieć z powodu świadczenia o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, otrzymacie w tym czasie dodatkową siłę, gdy poprosicie mnie o pomoc. Wkrótce będziecie świadkami największej niesprawiedliwości wewnątrz Kościoła mojego Syna, gdzie zarówno zwykli wierzący, jaki i wyświęceni słudzy, zostaną oskarżeni o nieposłuszeństwo wobec Nauczania Jezusa Chrystusa.

Poproszą was o złożenie ślubowania - będzie to, jak odmówienie Apostolskiego Wyznania Wiary - aby zadeklarować swoją przynależność do zmienionej formy uwielbiania Boga. Poprzez złożenie ślubowania słowami tej przysięgi niepotwierdzonej w Najświętszej Biblii, sprawicie, że wasze dusze znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie. Zmienią liturgię i ogłoszą nowe dodatki, natomiast inne elementy liturgii, odmawiane przez wiele lat, zostaną zapomniane. Ten nikczemny plan zostanie usprawiedliwiony, ponieważ wezmą oni wszystkie atrybuty związane z moim Synem i podadzą, że to ze względu na nie, zostały wprowadzone te zmiany.

Dlatego wy, którzy jesteście wierni mojemu Synowi będziecie głęboko zaniepokojeni, a wasze dusze będą bardzo cierpiały. A gdy nadal będziecie oddawali hołd mojemu Synowi, będziecie wyśmiewani za to, że nie uznajecie nowej interpretacji katolicyzmu i chrześcijaństwa. Nigdy nie wolno wam tracić odwagi podczas tych doświadczeń, ponieważ jesteście drogimi dziećmi, uprzywilejowanymi przez Boga i On pozostanie z wami aż do końca.

Nigdy nie odwracajcie się od Prawdy. Nigdy nie wierzcie w cokolwiek, co nie pochodzi od Boga.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia