Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z wielką Miłością i współczuciem dla was wszystkich.


Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym bardziej jesteście kochani przez Boga

przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztyfałszywa doktrynapokorawalka z tą Misjąmodlitwa
2013-09-10 23:45

Moja szczerze umiłowana córko, czyż nie wiesz, że im więcej was idzie za Moimi Orędziami, tym bardziej będziecie nękani przez tych, którzy chcą uciszyć Mój Głos?

Gdy trwa ta Misja z polecenia Mojego ukochanego Ojca, ci, szczególnie w Moim Kościele na Ziemi, którzy są przeciwni tym Świętym Orędziom, zrobią wszystko, aby zmusić was, byście odeszli od nich. Te sprzeciwy wzrosną i zostanie wykorzystana wszelkiego rodzaju przewrotna logika, aroganckie zaprzeczanie Prawdy i sfałszowana teologia, aby zagłuszyć głos Boga.

Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym bardziej jesteście kochani przez Boga, ponieważ tylko ci, którzy idą za Mną i prowadzą swoje życie według Mojego Nauczania będą w ten sposób cierpieli. Jeśli jesteście wywyższani, uprzywilejowani i wybrani przez świat, jako żyjący święci, u których nie stwierdzono pomyłki lub błędu w postępowaniu, rozpoznawani publicznie, to nie jesteście wybrani przez Boga, bo przeczycie temu, czego oczekuje się od sług Bożych. Jeśli nie będziecie wyrażać Prawdy i będziecie wypaczać Moją Prawdę po to, by się wywyższyć w oczach świata, zostaniecie usunięci, a ja odnajdę Moje prawdziwe sługi.

Moi prawdziwi słudzy kochają Mnie i są kierowani przez Mojego Ducha Świętego. Ich smutek, który uwidacznia się w ich oczach z powodu cierpienia ze Mną, widzą wyraźnie ci, którzy sami otrzymali dar Ducha Świętego. Te czyste dusze nigdy nie potępiają innych ani nie próbują powstrzymywać Słowa Bożego, gdyż nie są w stanie tego robić.

Musicie się w tej chwili mocno modlić - wy wszyscy - za te Moje święte sługi, którzy są atakowani ze względu na Mnie. Jestem przy nich, ale wielu załamie się i ulegnie presji zachowania milczenia, gdy wymusi się na nich przedstawianie swoim owcom doktryny kłamstw, która nadejdzie.

Wasz Jezus