Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Dlaczego nawiązuję kontakt ze światem w ten sposób

do niewierzących w te Orędziainne religiefałszywi prorocyo tych Orędziachkluczowa prostota
2011-05-23 09:45

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł teraz czas, aby zastanowić się nad Moimi świętymi Orędziami i mieć pewność, że tak wielu grzeszników z całego świata zwróciło na nie uwagę.

Nie miejcie wątpliwości, te Orędzia są dawane światu jako Dar, aby pomóc ratować was wszystkich, wszystkie Moje dzieci, łącznie z tymi, którzy zmierzają różnymi ścieżkami do Boga, Ojca Przedwiecznego.

Ludzie, szczególnie katolicy, będą zdezorientowani, że nie umieszczam ich przed Moimi innymi dziećmi różnych wyznań. Dokonany przeze Mnie wybór Słów jest po to, by mogły zostać usłyszane przez wszystkich, a nie tylko przez niewielu wybranych. Moja Miłość nie rozróżnia. Wy, którzy podważacie sposób, w jaki przemawiam do ludzkości poprzez tego posłańca, posłuchajcie Mnie teraz. Choć wy, Moi wyznawcy, rozumiecie, że prawda nigdy się nie zmieniła od czasu Mojego Ukrzyżowania, to wiedzcie, że muszę rozszerzyć Moją Miłość na wszystkie dzieci Boże. Nikt nie jest lepszy od innych.

Moja córko, nie wolno ci odpowiadać lub starać się bronić Moich Słów, gdy rzucą ci wyzwanie, byś wyjaśniła, dlaczego mówię w ten sposób. Moje Słowo jest Boskie. Nie może być zmieniane lub poprawiane, aby dostosować je do tych, którzy uważają się za ekspertów w prawie teologicznym; bo Moje Słowo zostanie dane światu w języku, który będzie dzisiaj dobrze rozumiany przez ludzkość. Wielu zapyta, dlaczego te Słowa nie posługują się tą samą terminologią lub wyrażeniami, które stosowali dawniej Moi prorocy i apostołowie, a Ja im teraz odpowiem.

Pamiętajcie, Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Bez względu na to, jakim językiem posługuję się dzisiaj do nawiązywania kontaktu we współczesny sposób, prawda pozostaje ta sama, nienaruszona.

Bądźcie nieufni wobec wizjonerów i widzących twierdzących, że otrzymują ode Mnie orędzia, które stosują starożytny język lub fragmenty ze świętej Biblii; bo to nie jest sposób, w jaki dzisiaj nawiązywałbym kontakt z ludzkością. Dlaczego miałbym tak czynić? Czy nie wyobcowałbym przez to nowego pokolenia - tych, którzy nie znają języka zawartego w świętej Księdze Mojego Ojca?

Prostota jest kluczem, Moje dzieci, kiedy przekazuje się Moje najświętsze Słowo. Pamiętajcie, gdy będziecie uczyć innych prawdy o Moim Istnieniu, że w waszym podejściu istotna jest prostota. Jeśli nie będziecie tak czynić, nie dotrzecie do zagubionych dusz, bo one nie będą słuchać.

Moje Orędzie Miłości

Orędzie Mojej Miłości jest bardzo proste. Ja Jestem Życiem, którego pragną Moje dzieci na ziemi. Wyjaśniajcie, że Ja Jestem Prawdą. Niech to będzie jasne. Beze Mnie nie ma żadnego Życia Wiecznego. Wykorzystajcie te proroctwa, które ujawniam temu posłańcowi, aby zdobyć uwagę niewierzących. Bo to dlatego są one dawane światu. Nie aby go przestraszyć, ale by udowodnić, że nawiązuję dzisiaj kontakt w sposób, dzięki któremu Moje najświętsze Słowo nie tylko zostanie usłyszane, ale także będzie się w nie wierzyć.

Wasz kochający Zbawiciel i Nauczyciel

Jezus Chrystus

Król Miłosierdzia