Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Powtórne Przyjście

Armia ResztyApokalipsaArmagedondo duchowieństwao tej MisjimasoneriaPowtórne PrzyjścieNowy Rajtaktyka szatanaantychrystJezus Zbawicieleminne proroctwaGrupy Modlitewneprzejście do Nowego Rajujak pomagać niewierzącymmodlitwa o prowadzenie
2010-11-15 03:00

Dziękuję ci, Moja córko, za trwanie w Mojej Prawdzie i za zrozumienie, że Moje porozumiewanie się z tobą jest bardzo rzeczywiste. Odczujesz Mojego Ducha w swoim ciele, gdy przychodzę ujawnić ci Moje Boskie Orędzie, które ludzkość musi w tych czasach zrozumieć. Przynoszę Orędzie czystej Miłości i żarliwości do dzieci Mojego Ojca. Te Orędzia mają najpierw wyjaśnić wszystkim wyznawcom Boga potrzebę padnięcia teraz na kolana i zrozumienia prawdy z Księgi Jana.

Nadszedł czas na Moje Powtórne Przyjście, na znaki, jakie są już ukazywane tym, którzy znają proroctwa przepowiedziane tak dawno temu. Spójrz, co teraz widzisz? Znaki są teraz widoczne. Człowiek nie zdaje sobie sprawy ze strasznego upadku, na jaki jest narażony. Nikczemne kłamstwo, przedstawiane niczego niepodejrzewającym rządom i przyjmowane przez nie, kryje się niezauważone pod pozorem ocalenia.

Posłuchajcie Mnie, Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by powstać. Miejcie się na baczności, otwórzcie oczy i serca na Prawdę albo zginiecie. Nie lękajcie się, Moi umiłowani wyznawcy, bo będziecie prowadzili Moją owczarnię do Świętego Uwielbiania Mojego Ojca Przedwiecznego. Podczas tych ciemnych dni, które są przed wami, Pokarm Życia będzie dla tych wyznawców obfity. Bądźcie ze sobą razem. Miłujcie się wzajemnie. Obdarzcie siebie nawzajem siłą, abyście mogli wszędzie zjednoczyć wszystkie rasy, wyznania i wiernych ku Królestwu Mojego Ojca.

Waszym zadaniem będzie ukazywanie Miłości Boga; Dobroci, Miłości, Nadziei i prawdy o Życiu Wiecznym, które czeka na całą ludzkość. To poprzez wspólną modlitwę, burzenie swoich zewnętrznych murów pychy i nieśmiałości staniecie się potężną siłą. Razem będziecie silni. Wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomoże nawrócić niewierzących. Tych ludzi, z których wielu, nie z własnej winy, nie ma pojęcia o Mojej Miłości. Mogą oni odczuwać do siebie wzajemną miłość, ale nie rozumieją, skąd to pochodzi. Prowadźcie ich, Moje dzieci Boże, ku Światłu.

Ja Jestem Chlebem i Ja Jestem Światłem. Moje Światło sprawi, że wszyscy będziecie bezpieczni. Wzywam was, byście byli hojni w sercu i duszy oraz pomyśleli o tych biednych duszach, które potrzebują prowadzenia. Musicie to czynić poprzez przykład i pokazujcie tym duszom, jak przybliżyć się do Mnie. Podczas tej drogi muszą być nakłaniani łagodnie, ale zdecydowanie. Ważne jest, aby obudzić ich ze snu niewiedzy, zanim nie będzie za późno.

Moje dzieci, czy nie rozumiecie Nauczania z Księgi Mojego Ojca? Ta Księga, która ujawnia znak Mojego powrotu na ziemię, musi być rozważana i przyjęta jako prawda. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie kłamie poprzez proroków. Nie zaprzecza Samemu Sobie. Obecnie są wam ukazywane przepowiedziane niebiańskie znaki i musicie się teraz przygotować.

Wy i wasze rodziny zostaniecie uniesieni ze Mną w mgnieniu oka

Proszę, proszę, módlcie się o prowadzenie. Wierzący, przygotujcie się teraz, aby walczyć w Moje Imię i powstać przeciwko antychrystowi. Ludzie będą się uśmiechać, kiedy będziecie im przypominali o proroctwach zawartych w Księdze Jana. Będziecie oskarżani i karceni z gorzkim rozbawieniem z powodu swoich poglądów i trosk. Zignorujcie to, ponieważ macie wobec Mnie zobowiązanie. Teraz módlcie się, módlcie i nakłaniajcie niewierzących do przyjęcia Nauczania. Nie lękajcie się, bo wielu z was, którzy obawiacie się o przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć. Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios. Wtedy otrzymacie Dar Życia Wiecznego, kiedy Niebo i ziemia staną się jednym. To jest to, co rozumie się jako Nowy Raj. To będzie czas wielkiej Chwały, Miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.

Bądźcie silni. Musicie wytrzymać krótki okres udręki, ale wasza wiara uczyni was silnymi. Pamiętajcie, kocham was wszystkich. W zamian kochajcie Mnie i pomóżcie Mi uratować tak wiele dusz, jak to możliwe. Jesteście Moją potężną Armią i teraz nadszedł czas, aby przygotować się do bitwy. Poprowadzę was wszystkich do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus