Kiedy mówię wam Prawdę, robię to tylko dlatego, że was kocham i tęsknię za dniem, gdy w końcu będziemy zjednoczeni. Nie bójcie się Prawdy.


Faryzeusze ubiczowali i zamordowali wielu, zanim w końcu Mnie ukrzyżowali

nienawiśćdo duchowieństwapychafaryzeuszeniewola grzechutaktyka szatanaJezus ZbawicielemUkrzyżowanieprześladowaniawalka z tą MisjąBibliakłamstwa szatana
2013-08-26 20:20

Moja szczerze umiłowana córko, zanim zostałem ukrzyżowany, Moi wrogowie wymyślali wiele nienawistnych kłamstw o Mnie. Faryzeusze odbyli wiele spotkań, aby zdecydować, co ze Mną zrobić. Ani przez chwilę nie przyjmowali faktu, że zostałem posłany przez Boga, aby zbawić ludzkość. Jak bardzo Mnie nienawidzili. Jak bardzo krzyczeli i torturowali Moich uczniów, których pochwycili.

Faryzeusze ubiczowali i zamordowali wielu, zanim w końcu Mnie ukrzyżowali. Ich okrucieństwo i podłość były skierowane przeciwko nauczaniu Boga i Najświętszej Biblii. To ich nie powstrzymało, gdy Mnie ścigali. Głosili Słowo Boże, a zaraz potem przeciwstawiali się Bożemu Słowu - wszystko równocześnie. Oni nie tylko Mnie potępiali, ale również twierdzili, że Bóg nigdy nie wysłałby takiego Mesjasza. Patrzyli z góry na ubogich i skromnych ludzi oraz tych, których uważali za niedouczonych teologicznie. Ich nienawiść do Mnie przerażała wiele biednych dusz, które uczęszczały do świątyni. Ci, którzy pytali faryzeuszy, dlaczego Mnie potępiają, sami byli potępiani za to, że ośmielają się kwestionować przyczyny Mojego odrzucenia.

Wielu fałszywych proroków nauczało w tym czasie, gdy chodziłem po ziemi i uważano Mnie za szalonego, którego nie powinno się tolerować. Wielu z tych fałszywych proroków cytowało Księgę Rodzaju i stawiało absurdalne zarzuty, obrażające Boga, mimo to byli oni tolerowani i nie zwracano na nich zbytniej uwagi.

Choć widzieli cuda, które czyniłem, nadal nie mogli otworzyć oczu na Prawdę, gdyż nie chcieli widzieć. Ówcześni kapłani wielokrotnie przemawiali publicznie potępiając Mnie, jako syna szatana i ostrzegali, że wyłączą ze świątyni tych, których zobaczą ze Mną. Odrzucili Mnie, ponieważ nie mogli zaakceptować Mojego skromnego pochodzenia i dlatego, że nie byłem wykształcony według ich wysokich oczekiwań. W związku z tym stwierdzili, że nie mógłbym być Mesjaszem. Myśleli, że Mesjasz będzie pochodził z ich szeregów. I dlatego tak nienawidzili wszystkiego, co było związane ze Mną. Czuli się zagrożeni przez Moje Słowa, a które pomimo ich odrzucenia Mnie, dotykały ich w jakiś sposób, którego nie rozumieli.

Oni nie byli przygotowani na Moje Pierwsze Przyjście. Z pewnością dzisiaj nie są przygotowani na Moje Powtórne Przyjście. Ktokolwiek ośmiela się mówić, że jest prorokiem, wysłanym, by ostrzec dzieci Boże w związku z Powtórnym Przyjściem, będzie tolerowany, jeśli nie ujawnia Prawdy. Ale kiedy objawia się prawdziwy prorok, on lub ona, i mówi Słowo Boże, zostanie znienawidzony i publicznie potępiony. Kiedy widzicie stanowcze potępienie oparte na nieznajomości Moich Obietnic powtórnego powrotu i gdy nienawiść jest tak okrutna, że sprawcy łamią Słowo Boże, będziecie wówczas wiedzieli, że to Mnie oni nienawidzą. Tylko ja mogę wzbudzać taką nienawiść wśród grzeszników. Tylko Mój Głos wywołuje tak wielki sprzeciw.

Gdybym chodził po Ziemi obecnie, ukrzyżowaliby Mnie ponownie. Ci, którzy twierdzą, że Mnie kochają i którzy prowadzą Moich uczniów w Kościele chrześcijańskim, niestety, byliby pierwszymi, którzy wbiliby pierwszy gwóźdź w Moje Ciało.

Pamiętajcie, że żaden z was nie jest godny, aby postawić siebie przede Mnie. Nikt z was nie ma prawa do publicznego potępienia Mojego Słowa, gdy Mnie nie znacie. Wy, którzy Mnie potępiacie, gdy staram się wypełnić Ostateczne Przymierze Mojego Ojca, nie macie wstydu. Wasza pycha budzi we Mnie obrzydzenie. Potępiacie własne dusze w Moich Oczach. Niczego się o Mnie nie nauczyliście. Nie wierzycie w Pismo Święte, ponieważ zaprzeczacie, że nastąpi Moje Powtórne Przyjście.

W dniu ostatecznym zostaniecie poproszeni o policzenie dusz, które przez was zostały dla Mnie utracone. W tym dniu, gdy będziecie wołali o Moje Miłosierdzie, nie będziecie w stanie spojrzeć Mi w Oczy.

Wasz Jezus