Nie jestem waszym wrogiem - kocham was i pragnę was z tęsknotą, jakiej nie jesteście w stanie zrozumieć.


Muszę ostrzec świat przed wieloma fałszywymi prorokami, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos

rola cierpieniao tej Misjitaktyka szatanaJa Jestemwalka z tą Misjąfałszywi prorocyprzestroga przed potępianiem tych Orędzi
2013-08-22 23:05

Moja szczerze umiłowana córko, muszę ostrzec świat przed wieloma fałszywymi prorokami, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos.

Wysyłałem dotąd wielu proroków, każdego z inną misją, aby przygotować dzieci Boże. Te Orędzia, dotyczące czasów ostatecznych, są jedynymi autentycznymi Orędziami swego rodzaju, dokładnie na ten właśnie czas, gdyż nigdy bym nie wprowadził w błąd dzieci Bożych.

Nie należy nigdy porównywać tych Orędzi z innymi, które są teraz wszędzie rozpowszechniane, żeby zaprzeczać Mojemu Świętemu Słowu. Może być tylko jedna Księga Prawdy - tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mogę ujawnić jej treść. Wy, którzy wierzycie we Mnie, możecie zostać tak łatwo oszukani. Takie orędzia zaprzeczają tym Orędziom i przy tym utrzymują, że są dane od Boga, lecz wy musicie wiedzieć, że to jest niemożliwe.

Czy ufacie Mi tylko trochę? Czy może obejmujecie Mnie tak, jak pragnę, pełnym i otwartym sercem? Wzywam was z miłością i troską. Nie próbuję się odwoływać do waszej inteligencji. Wołam do was przez wasze serca i przyciągam do Mnie wasze dusze. Kiedy odczuwacie Moją Obecność w tych Orędziach, wtedy nie ma potrzeby szukania poparcia lub aprobaty od kogokolwiek.

Ja Jestem jaki Ja Jestem. Staję teraz przed wami tak, jak miało być. Mój Ojciec nigdy nie pozwoliłby Mi ujawnić treści Apokalipsy nikomu innemu, jak tylko siódmemu posłańcowi, gdyż ten dzień nadszedł.

Wielu prawdziwych wizjonerów dawało światu w przeszłości Słowo Boże i za to cierpieli. Wielu nadal otrzymuje ode Mnie pocieszenie, a Ja w dalszym ciągu kontaktuję się z nimi, ponieważ potrzebuję ich cierpienia i modlitw. To są Moje wybrane dusze i każda ma do odegrania swoją rolę w ratowaniu innych dusz.

Ta Misja jest ostatnia. Pouczam was, abyście słuchali Mojego Słowa teraz, w tym czasie. Tylko Moje Słowo przekazywane przez te Orędzia, przeprowadzi was przez prześladowania. Wraz z nimi, przynoszę wam wielkie Łaski. Nigdy nie wolno wam Mnie obrażać, przez ich zatruwanie, kiedy kwestionujecie Moje Słowo, gdy porównujecie Moje Orędzia z fikcją tworzoną przez fałszywych proroków.

Nikogo nie potrzebujecie, aby poprowadzić was do Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Musicie skupić się tylko na tych Orędziach i pozostać teraz wiernymi Mojemu dawnemu Nauczaniu, gdyż ono jest waszą zbawienną łaską.

Wasz Jezus