Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego grzesznika.


Matka Zbawienia: Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście - musicie w tym czasie smutku słuchać mnie, waszej ukochanej Matki


2013-08-19 18:28

Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście - musicie w tym czasie smutku słuchać mnie, waszej ukochanej Matki. Wzywam szczególnie tych, którzy mają wielkie nabożeństwo do mnie, Matki Boga, gdyż pocieszam was w tym czasie wielkiej apostazji. Musicie przyjąć tę Interwencję z Nieba z radością i być wdzięczni, że z powodu wielkiej Miłości mojego ukochanego Ojca otrzymaliście ten wielki Dar.

Jeżeli uważacie, że groźna fala pogaństwa, które wkrótce zaleje Kościół mojego Syna na całym świecie, przekracza waszą wytrzymałość, musicie poprosić o moje wstawiennictwo. Cokolwiek się stanie, kiedy pozostaniecie wierni mojemu Synowi, chociaż będą próbowali wszystkiego, aby was odciągnąć, wszystko będzie dobrze. Nigdy nie poddawajcie się uczuciu beznadziejności, gdyż wielka Chwała mojego Syna i Wola Boża wkrótce zostaną ujawnione.

Bez względu na to jak wielu w Kościele zostanie wprowadzonych w poważny błąd, Słowo Boga będzie rozprzestrzeniało się lotem błyskawicy. Dwaj świadkowie Słowa Bożego - prawdziwy Kościół chrześcijański i Dom Izraela wytrzymają próbę czasu. Ogień wyleje się z ich ust w postaci Ducha Świętego.

Z czasem, gdy ohyda spustoszenia zostanie ujawniona, ci którzy będą wierni Prawdzie powstaną i Królestwo Chrystusa będzie należało do nich. Kłamstwa zawsze zostaną odkryte, choć wy, którzy zostaliście napełnieni darem Ducha Świętego, na początku będziecie bardzo cierpieli, gdy zobaczycie straszliwą profanację w Kościołach mojego Syna. Prawda będzie dostrzeżona, a wy wszyscy, którzy na początku zostaliście wprowadzeni w błąd, w końcu pojmiecie zło, które będzie leżało przed wami.

Musicie ufać tylko mojemu Synowi podczas tej bolesnej podróży, w której będziecie traktowani jak przestępcy za uparte trwanie przy Prawdzie Bożego Słowa. Proszę, pamiętajcie o wędrówce mojego Syna na Kalwarię. Przyjmijcie ten krzyż z miłością i godnością, gdyż bardzo podobacie się mojemu Synowi, gdy niesiecie Jego ciężar. Przez wasze ofiary i cierpienia, odkupi On najbardziej niegodne dusze i wtedy będzie w stanie zjednoczyć wszystkie dzieci Boże.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia