Pamiętajcie, dzieci, że jestem obecny w waszym życiu, każdego dnia, obserwując was i prowadząc. Kocham was wszystkich.


Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi

schizmaBoża Karafałszywa doktrynado duchowieństwataktyka szatanafałszywy prorokwierność Jezusowihumanitaryzmrekolekcje duchowieństwaślubowanieSakrament Kapłaństwadesekracja
2013-08-18 17:45

Moja szczerze umiłowana córko, rozpoczęła się realizacja planu fałszywego proroka, by oszukać księży na świecie.

Pod płaszczykiem odnowy i odbudowy Kościoła katolickiego, wszyscy duchowni z tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do przyjęcia nowego apostolatu. Stanie się to powszechne i będą im wiele mówić o tym, że celem tego jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powiedzą, że ta nowa misja obejmie ubogich na świecie i będzie starała się doprowadzić do jedności. Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi. Nie będą od nich wymagać złożenia wyznania wiary we Mnie i Moje Święte Słowo. Zamiast tego będą przysięgać wierność nowym samozwańczym przywódcom, którzy przejęli Stolicę Piotrową.

Nie sądźcie mylnie, że ci, którzy zostali obdarzeni Darem Święceń Kapłańskich nie zostaną zaproszeni do udziału w fałszerstwie, gdzie Ja, Jezus Chrystus nie będę znajdował się na pierwszym miejscu, choć będzie się wydawało, że tak jest. Pieniądze będą siłą napędową i zostanie powołana nowa organizacja finansowa do zarządzania poszukiwaniem funduszów dla zapewnienia biednym tego świata pomocy materialnej.

Jeśli w jakikolwiek sposób zmienicie wasze Święcenia Kapłańskie, a następnie zaprzysięgniecie swoje życie komuś, kto łamie wszelkie więzi ze Mną, nie będziecie już zdolni, by Mi służyć. Będzie to wyglądało tak, jakby zostało dokonane dla uproszczenia wszystkiego w Oczach Boga. Ten plan będzie po to, by przekonywać tych Moich wyświęconych sług do udziału z własnej woli w ohydzie, która połączy społeczeństwo i świecki świat z Kościołem, który został ustanowiony przeze Mnie, Jezusa Chrystusa.

W ten sposób zostanę znieważony. Wszelkie starania doprowadzające do zeświecczenia będą budziły aplauz niewierzących i będzie to postrzegane, jako dobra rzecz dla nowego, tak zwanego współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa.

Wkrótce chrześcijanom wyda się to dziwne, kiedy zobaczą, gdy członkowie świeckiego świata entuzjastycznie przyjmują Kościół katolicki. Ale wielu odrzuci swoje wątpliwości i obawy, gdy popadnie w to wielkie oszustwo. Jądrem tego planu zrewolucjonizowania Kościoła jest nienawiść do Mnie i wszystkiego, co dałem Mojemu Kościołowi. Musicie badać wszystko, co wydarzy się w nadchodzących dniach. Żądajcie wyjaśnień, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przekręcą je tak, by odpowiadało poganom. Żaden uczeń powołany przeze Mnie, nigdy nie otrzymałby takiej władzy, aby to zrobić, ponieważ równa się to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy pozwolą na fałszowanie Mojego Świętego Słowa i pozwolą odstawić je do lamusa, aby okazać szacunek tym, którzy Mnie odrzucają.

Wasz Jezus