Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nich w każdej chwili


Matka Zbawienia: Jakiż człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić to nowe, doskonałe życie


2013-08-09 18:38

Moje dziecko, zły duch zrobi wszystko, aby zachęcić wszystkie dusze, łącznie z tymi, które znajdują się najbliżej Serca mojego Syna, aby odrzucić i zaprzeczyć Jego Powtórnemu Przyjściu.

Tak, jak zły duch walczył przeciwko mnie, Matce Bożej w czasie przygotowania do narodzenia Jezusa, tak i teraz będziecie świadkami tego samego sprzeciwu, gdy zbliża się Jego Powtórne Przyjście.

Wiele osób jest ślepych na obietnicę daną przez mojego Syna, gdy powiedział On, że powróci. Wielu, którzy nie akceptują, że Jego Powtórne Przyjście wkrótce nastąpi, nie są przygotowani, ponieważ nie potrafią przyjąć, że będzie ono miało miejsce w ich życiu. Zważywszy, że w dniach tuż po śmierci mojego Syna na Krzyżu, Jego apostołowie myśleli, że będą świadkami Jego Powtórnego Przyjścia. To przekonanie było również powszechne w umysłach chrześcijan wiele setek lat później. Ale dzisiaj tak nie jest. Niektórzy uważają, że Powtórne Przyjście odnosi się do jakiejś starej części Pisma Świętego i że jest to wydarzenie, które jest częścią przyszłości. Nie wierzą, że Powtórne Przyjście ma jakiekolwiek odniesienie do nich żyjących w obecnym, nowoczesnym świecie. Wszystko w dzisiejszym świecie jest oparte na materializmie, współczesnej inteligencji ludzkiej i wspaniałych, zadziwiających osiągnięciach, które zrodziły się z wielkich postępów w nauce.

Dzieci, musicie się przygotować. Nie wolno wam się bać. Dlatego, że jesteście bardzo kochani przez mojego Syna, On wkrótce powróci, aby przynieść wielki pokój, wielką wolność od smutku i rozpaczy - które są bezpośrednią konsekwencją grzechu w świecie.

Powtórne Przyjście Chrystusa jest tym, czego ludzkość potrzebuje, aby przetrwać. Gdyby Jezus nie przyszedł szybko, jak przepowiedziano, to świat zostałby zniszczony, a człowiek opuszczony. Ten Dar przyniesie wam nowe życie, nowy cudowny i wspaniały początek w Nowym Raju. To będzie największe odnowienie Ziemi, a wraz z nim nadejdzie życie wieczne. Jakiż człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić to nowe, doskonałe życie. Nikt nie mógłby się odwrócić, gdyby otrzymał pełną wiedzę o tej Nowej Erze Pokoju, w której Raj zostanie przywrócony. Żaden grzesznik nie chciałby być wyłączony, ale niestety umysły wielu zostaną zaślepione na Prawdę. Zamiast tego, uwierzą, że osiągną ten pokój, kiedy przełkną kłamstwa, które wkrótce zostaną im przedstawione, będąc w błędnym przekonaniu, że pochodzą one od Boga.

Módlcie się, módlcie się, dzieci, abyście zostały obdarzone Darem widzenia, dawanym tym, którzy są godni być obdarzeni darem Ducha Świętego. Tylko ci, którzy przyjmują Rękę Miłosierdzia, Ręką Boga zostaną zabrani do życia wiecznego.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia