Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Moje Proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią

przygotowanie na prześladowaniarola cierpieniaApokalipsaKsięga Życiataktyka szatanapokonanie złaantychrystwalka z tą Misjąnienawiść do tej Misji
2013-08-04 23:16

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią.

Dzień przygotowania waszych domów, a także programu modlitw nadchodzi na was wszystkich, a wszyscy ci, którzy idą za Mną muszą być gotowi do ofiar, żeby wszędzie Mi pomóc otworzyć oczy dzieci Bożych na to zło, które wywraca świat do góry nogami.

Tak, jak każdy prawdziwy prorok jest pogardzany i traktowany, jako uciążliwy, wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie postrzegani, jako utrapienie, kiedy będziecie ujawniali Prawdę. Spodziewajcie się ośmieszania, drwin i pogardy w każdym zakątku, dokądkolwiek pójdziecie. Ludzie, którzy was otaczają będą was nękać, krytykować i szukać błędów, nawet, jeśli nie będziecie rozmawiali z nimi o Moim Słowie.

Wszyscy upadli aniołowie i demony, którzy przenikają Ziemię w tym czasie, natychmiast będą przyciągane do was poprzez słabe dusze, żeby zniechęcić was do tego Dzieła.

Przyjmijcie to cierpienie w Moje Imię, ponieważ, gdy tak zrobicie, możecie oddać wielką chwałę Bogu i jest to jeden z największych darów, jaki możecie Mi dać. Wykorzystam wtedy te wasze trudne doświadczenia do pokonania szatana żądając dusz, które miały stać się jego własnością.

Bardzo niewielu rozumie Boskie Prawa Niebios i rolę Krzyża w swoim życiu. Pewnego dnia wszystkie dzieci Boga zrozumieją dlaczego te okrutne działania należy wycierpieć. Kontynuujcie zadanie głoszenia Prawdy, ignorujcie nienawiść, której będziecie świadkami i nie przyjmujcie kierownictwa tych, którzy Mnie odrzucają - nigdy.

Wasz marsz do Nowego Raju będzie trudny. Ale tylko przy pomocy małej armii będziecie mogli udaremnić dotkliwość kar, które będą zadawane światu przez antychrysta. Waszym zadaniem jest ostrzegać innych przed niebezpieczeństwem przyjmowania praw szatana w miejsce Praw Boga.

Tylko dzięki Rozporządzeniu Mojego Ojca mogę zabrać ze sobą wszystkich, których imiona są w Księdze Życia, jednak kto ofiaruje swoją lojalność fałszywemu prorokowi akceptując go z uległością, da się zwieść pociągającej postawie antychrysta.

Wasz Jezus