Kocham każdego z was. Nigdy nie mógłbym być okrutny, niedobry, złośliwy, czy obrazić lub zranić jakiegokolwiek dziecka Bożego.


Czcijcie Mojego Ojca

modlitwa o złagodzenie karmodlitwa jedynym ratunkiemBóg i Jego dzieciBóg Ojciec StworzycielChwała Bogutymczasowe życie na ziemi
2011-05-18 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, tęskniłem za czasem, który Mi wczoraj obiecałaś. Zdaję sobie sprawę, że prowadzisz bardzo zajęte życie, ale pamiętaj, że Ja Jestem Życiem, Którego musisz szukać przed wszystkimi swoimi codziennymi zajęciami.

Czas, by człowiek szczerze zastanowił się nad swoim życiem

Nadszedł czas, aby ludzkość zastanowiła się nad swoim życiem w naprawdę szczery sposób. Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, w każdym zakątku świata, muszą zadać sobie to pytanie. Czy wierzą, czy nie wierzą, że Bóg Ojciec istnieje? Zapowiedziany koniec czasów jest coraz bliżej i bliżej, więc musicie teraz dokonać kilku wyborów. Czy wy, Moje dzieci, uznajecie, że stworzył was Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny? Jeśli tak, to odpowiedzcie na kolejne pytanie. Ile czasu spędzacie, dziękując Mu za Dar życia, rodziny i przyjaciół? Za dom, w którym mieszkacie? Za pokarmy, które spożywacie? Jeśli tego nie robicie, nie podążacie za Prawdą.

Okażcie szacunek Mojemu Ojcu

Wy, którzy wierzycie w Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy, czy nie wiecie, że modlitwa jest niezbędna, jeśli macie skorzystać z chwalebnego życia przyszłego, które On dla was zaplanował? Mówcie do Niego codziennie. Okażcie Mu szacunek, na jaki zasługuje, bo nie zważając na Niego, obrażacie Mnie. Ja, wasz Boski Zbawiciel, Jezus Chrystus, wzywam was teraz, byście zrozumieli, jak ważne jest oddawanie czci Mojemu Ojcu. Nie poświęca Mu się uwagi, na jaką zasługuje. Wiele osób ma ten obraz Boga Ojca - surowego, przerażającego i zagniewanego. Odczuwacie taki respekt, że odsuwacie Go na bok. Gdybyście wiedzieli, jak On bardzo pragnie waszej miłości, upadlibyście natychmiast na kolana i poprosili Go, aby wam przebaczył. Proszę, módlcie się do Boga Ojca. On potrzebuje waszej miłości. On potrzebuje waszej pobożności. Modlitwa do Mojego Ojca przynosi ogromne Miłosierdzie. Kiedy w Moje Imię prosicie Mojego Ojca, aby was chronił i ratował, On rzadko oddala waszą prośbę, zgodnie ze Swoją Najświętszą Wolą. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, jest bardzo kochający, współczujący, a wierność wobec Niego przyniesie światu wielkie Łaski i zbawienie.

Módlcie się do Mojego Ojca, aby oddalił globalne katastrofy

Módlcie się do Mojego Ojca w imieniu Jego Syna umiłowanego, aby oddalił globalne katastrofy, a On wysłucha waszych modlitw. Szczególnie tak bardzo niewielu chrześcijan na świecie już dłużej nie woła do Niego o pomoc. On, Który z taką Miłością stworzył człowieka na Swój obraz, został zapomniany. Okażcie Mu cześć, która jest teraz niezbędna, aby pomóc złagodzić katastrofy ekologiczne, które pojawią się na ziemi podczas Wielkiego Ucisku.

Mój Ojciec trzyma świat w Swoich Rękach. Jego dzieci jednak nie oddają Mu już dłużej czci i nie adorują Go. Nie są świadomi faktu, że gdy szatan dalej kradnie dusze, jest tylko jedna Moc, która wytrzyma wieczność, i jest to Moc Boga. On w Swoim Miłosierdziu usłyszy wasze krzyki o pomoc. Proszę, wołajcie do Niego teraz, szczególnie w tych czasach wielkiej zmiany.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Syna Boga, Ojca Wszechmogącego

Jezus Chrystus