Kocham was. Pamiętajcie, że jeśli Mnie kochacie, to niczego nie musicie się bać.


Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia oferuje Dar Nawrócenia

Matka Zbawieniamodlitwy KrucjatyMedalik ZbawieniaDzień OstatniMaryja pokonująca szatana
2013-07-18 19:14

Moje dziecko, pragnę, aby od teraz było wiadome, że to do mnie macie się zwracać przy pomocy tego ostatniego tytułu nadanego mi na Ziemi przez mojego Syna. W tej Ostatniej Misji za każdym razem mam być określana, jako Matka Zbawienia.

Ma zostać utworzony mój Wizerunek i wybity na Medaliku, na którym z jednej strony mam być umieszczona ze słońcem za moją głową, a na głowie mam mieć dwanaście gwiazd wplecionych w koronę cierniową. Na odwrotnej stronie medalika pragnę, aby przedstawione było Najświętsze Serce mojego Syna z dwoma skrzyżowanymi Mieczami Zbawienia, które mają znajdować się po każdej stronie Serca.

Miecze Zbawienia będą miały dwojaki cel. Pierwszy Miecz zabije bestię, a ja otrzymałam władzę, aby tego dokonać w Dniu Ostatecznym. Drugi Miecz przeniknie serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i właśnie dzięki temu Mieczowi ich dusze zostaną uratowane.

Medalik ten ma być dostępny w ogromnych ilościach, a następnie, gdy otrzymają je ci, którzy będą się o to starać, muszą dać je do poświęcenia kapłanowi, a następnie darmo rozdawać innym. Medalik Zbawienia oferuje Dar Nawrócenia i Zbawienia.

Wszystkie osoby, które otrzymają Medalik Zbawienia muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (115) O dar nawrócenia:

Matko Zbawienia, okryj moją duszę swoimi łzami Zbawienia.

Uwolnij mnie od wątpliwości.

Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność twojego Syna.

Przynieś mi pokój i ukojenie.

Módl się, abym się szczerze nawrócił.

Pomóż mi zaakceptować Prawdę i otwórz moje serce, bym przyjął Miłosierdzie twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Amen.

Moje dziecko, proszę daj ten Medalik do zaprojektowania i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem zadbaj o to, żeby był on dostępny na całym świecie.

Idź w pokoju, aby służyć mojemu Synowi.

Twoja Matka

Matka Zbawienia