Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Znaczenie postu i wyrzeczenia się siebie

rola cierpieniamaterializmtaktyka szatanarola postuSakrament Komuniiśmierćtymczasowe życie na ziemi
2011-05-16 11:30

Moja umiłowana córko, zdajesz sobie w końcu sprawę, że beze Mnie jesteś niczym. To dzięki Moim Łaskom otrzymujesz życie w Królestwie Mojego Ojca. Bez Mojej Obecności twoje życie będzie puste i pozbawione jakiegokolwiek rzeczywistego sensu. Och, jakże bym Sobie życzył, żeby wszystkie Moje dzieci zrozumiały to życie, które mogę im dać, szczególnie poprzez sakrament Najświętszej Eucharystii. Bo tylko wtedy, gdy przyjmujecie Mnie do swojej wątłej duszy pod postacią Boskiego Chleba i Wina, będziecie naprawdę odczuwać Moją Miłość. Ta Miłość wzmocni was - nie tylko w duszy, ale również w umyśle. Moja Obecność podniesie was, byście się stali Moimi prawdziwymi wyznawcami.

Mój wyznawca, który nie przyjmuje Mnie regularnie w tym Najświętszym Sakramencie, będzie jak naczynie, które jest napełnione do połowy. Potrzebujecie Mojego Ciała i Krwi, która została przelana dla was wszystkich, by was napełnić Moją prawdziwą Obecnością. Bo bez tego nie będziecie w stanie odnaleźć prawdziwej siły do pełnego głoszenia Mojej Chwały.

Dzieci, musicie zrozumieć, że wiara w Moje Istnienie jest tylko częścią waszej duchowej podróży. Potrzebujecie zrozumieć o wiele więcej. Tylko poprzez wyrzeczenie się przyjemności ciała będziecie naprawdę spełnieni. Z uwagi na fakt, że szatan kontroluje człowieka poprzez pokusy cielesne, powinniście odmówić mu dostępu do tych przyjemności, których możecie poszukiwać. Post jest jednym z najbardziej potężnych sposobów, by uwolnić swoją duszę od szatana i jego demonów. Tak niewielu ludzi na świecie jest w stanie zobowiązać się do tej ofiary, a przecież jest to tak proste i nie szkodzi waszemu zdrowiu. Jeden dzień postu w tygodniu przyniesie wam szczególne Łaski. Uczynienie małych ofiar na Moją cześć, waszego Boskiego Zbawiciela, nie tylko uratuje wasze dusze, ale także zbliżycie się do Mnie. Inne ofiary, poprzez które wyrzekacie się światowych dóbr, również przybliżą was do Mojego Najświętszego Serca.

Życie, Moje dzieci, nie powinno polegać na pogoni za rzeczami materialnymi, jeśli jest to w nadmiarze do waszych rzeczywistych potrzeb. Uznając proste potrzeby i poświęcając Mi swój czas, doświadczycie prawdziwego zadowolenia. Nie tylko to, po raz pierwszy poznacie również w swoim życiu sens prawdziwej wolności. Pamiętajcie, szatan panuje nad człowiekiem poprzez pożądania cielesne, w tym żywność, ubiór, seks, domy, samochody, urlopy, życie w luksusie, muzykę, alkohol i ubóstwianie sławnych ludzi. Gdy uznacie, że są to po prostu złudzenia, to zrozumiecie, że wasz czas na ziemi nie powinien być marnowany na takie bezcelowe dążenia.

Wasz czas na ziemi, dzieci, jest tylko częścią waszej podróży do wieczności. Po śmierci będzie dla was dalej trwało życie innego rodzaju. Bez względu na to, czy ludzie wierzą w Boga, Ojca Przedwiecznego, czy też nie, ich dusze będą nadal istniały po śmierci. Poszukujcie teraz Światła, tak żeby wasze dusze doświadczały prawdziwej szczęśliwości na wieczność i wzniosłego miejsca w Raju. By osiągnąć ten poziom duchowej świętości, proszę, podejmujcie ofiary cielesne, podczas gdy wciąż żyjecie na ziemi. Oddajcie też wszystkie swoje cierpienia w życiu za dusze zagubione, a przyniesie to wam nagrodę, oczekującą na was w życiu przyszłym.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus