Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo

do ateistówgrzech przeciwko Duchowi ŚwiętemubluźnierstwoskruchaegoizmmorderstwoaborcjaJa Jestemgrzechy ciaławezwanie do nawróceniaSakrament Małżeństwawarunek przebaczeniafałszywi prorocymiłość do Bogaprośba o pomocmiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuegzekucjedo grzesznikówdo bogatycheutanazjado największych grzesznikówgrzech małżeństwa homoseksualnegofałszywi prorocy uwielbianikradzieżDzień Szabatumiłość do rodzicówkariera kosztem innych
2013-07-08 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze gdy czujesz, że jest mała nadzieja dla grzeszników, pamiętaj proszę, że Moje Wielkie Miłosierdzie jest nieustanne. Nie ma na świecie duszy, której nie chciałbym przytulić i przynieść jej Daru Zbawienia. Kocham was wszystkich. Wybaczam wszystkim, którzy błagają Mnie o Dar Odkupienia, ale nie znaczy to, że nie będę karał tych, którzy popełniają ciężkie grzechy.

Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo. Zostały one rozłożone na części, przekręcone i dano im nowe znaczenie, aby człowiek mógł akceptować grzech.

Ubóstwiacie fałszywych bogów i to usprawiedliwiacie. Żyjecie w strasznym kłamstwie, gdy obrażacie Mojego Ojca w ten sposób, a jednak kiedy Prawda zostanie ukazana poganom, to oni się nawrócą, a Ja będę czekał, by ich objąć.

Zabijacie się nawzajem i mówicie, że po prostu okazujecie miłosierdzie, gdy tak postępujecie. Legalizujecie morderstwa, egzekucje, eutanazję oraz aborcję i mówicie, że to są dobre rzeczy. To jest zło w najgorszej postaci, kiedy stawiacie wyzwanie Twórcy wszelkiego życia - Stwórcy Nieba i Ziemi - poprzez manipulowanie Boskimi Prawami Boga. Jednak, gdy okażecie prawdziwą skruchę, Ja także będę czekał, aby wziąć was w Moje Ramiona.

Rabujecie to, co nie należy do was i okradacie biednych, aby zaspokoić swoją żądzę jeszcze większego posiadania. Popełniacie straszliwe grzechy względem ciała, które są poniżej ludzkiej godności i zachowujecie się jak dzikie zwierzęta wpuszczone do jamy. Wasza nikczemność jest odrażająca w Oczach Boga, jednak jeśli zawołacie Mnie i poprosicie Mnie o Miłosierdzie, będę tam oczekując cierpliwie. Kiedy hańbicie Boga odrzucając fakt Jego Istnienia, a następnie próbujecie zabrać ze sobą Jego dzieci do otchłani z bestią, nadal będę czekał na wasz powrót i prośbę, żebym dał się wam poznać.

Wy, którzy nie przyjmujecie Prawdy, nie poświęcacie już czasu, aby Mnie czcić w Dzień Szabatu, ponieważ przedkładacie swoje potrzeby ponad Moje. Ranicie Mnie tak bardzo, gdyż już wiecie, że jesteście dziećmi Bożymi. Opuściliście Dom waszego Ojca, a powrócicie dopiero wtedy, gdy nie będziecie mieli dachu nad głową. A Ja będę czekał, by was z powrotem powitać.

Wasza miłość do Boga zmniejszyła się, tak jak miłość i szacunek do rodziców. Wasze serca są tak bardzo zatwardziałe, że nie okazują im miłości i nie opiekujecie się nimi tak, jak powinniście.

Przeklinacie Boga i codziennie przysięgacie na Moje Imię w najbardziej lekceważący sposób, ale nie rozmawiacie ze Mną tak, jak tego pragnę. Kiedy znieważacie innych, znieważacie Mnie. Gdy psujecie opinię innej osoby, niszczycie Moją Miłość. Jednak wybaczę wam, kiedy okażecie skruchę.

Okazujecie brak szacunku dla instytucji małżeństwa i nie przywiązujecie wagi do nadużywania tego Najświętszego Sakramentu. Dodatkowo obrażacie Boga, kiedy nadal ubiegacie się o Jego błogosławieństw dla małżeństw, podczas gdy On ich nie uznaje ani uznać nie może. Mimo to, nadal Go obrażacie.

Tak obsesyjnie staracie się o ziemskie dobra i tak bardzo opanowały was niezdrowe ambicje niszczące tych, którzy staną wam na drodze. Lecz, mimo to okażę wam miłosierdzie, jeśli do Mnie powrócicie.

Żaden grzech, z wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, nie jest tak zły, żeby nie mógł być odpuszczony. Jeszcze raz błagam was wszystkich o rachunek sumienia, abyście pojednali się ze Mną.

Ja Jestem cierpliwy. Ja Jestem miłością. Ja Jestem waszym Zbawieniem. Czekam. Proszę, przyjdźcie do Mnie szybko, bo was kocham z niezgłębioną żarliwością. I nie spocznę, dopóki nie uratuję was wszystkich.

Wasz Jezus