Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego Trójjedynego Boga

masoneriamodlitwa za satanistówegoizmmorderstwoantychrystjeden światowy rząd (NWO)okultyzmmodlitwy Krucjatyopętanieoddanie duszy diabłukłamstwa szatanasatanizmciemność duszydo satanistówdo tych którzy sprzedali dusze
2013-07-05 14:10

Moja szczerze umiłowana córko, jest jedna religia, która sprawia Mi największe cierpienie, a jest nią fałszywa religia, która czci bestię. Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego Trójjedynego Boga, a ci, którzy należą do domu szatana potrzebują tak wielu modlitw. Są oszukiwani, by uwierzyli, że jest inny Bóg, który ich kocha. Mówią im, że Najświętsza Trójca to pomyłka, a Mój umiłowany Ojciec jest zły. Nie akceptują tego, że On ich stworzył, a ich głowy są wypełnione tak wieloma kłamstwami, że nigdy nie otworzą swoich umysłów na Prawdę. Ze względu na poświęcenie się okultyzmowi są uwikłani w szatańskie siły pochłaniające ich dusze, które są wypełnione nienawiścią nie tylko do Boga, ale do wszystkich dzieci Bożych.

Oni kochają wyłącznie siebie, a pożądanie przyjemności wypełnia ich nienasyconym pragnieniem, by mieć ich więcej. Żadna ilość przyjemności tego świata ich nie zadowoli, gdyż będą pożądali coraz to innych plugawych rzeczy. Mają przyjemność w odbieraniu życia i nie czują żadnych wyrzutów sumienia w swoich duszach za brutalne morderstwa, których są winni. Ich wpływy rozprzestrzeniają się po całej Ziemi w każdym narodzie, a wyznawcy diabła obracają się pośród bogatych, liderów w świecie biznesu, rządów, rodzin królewskich, organizacji, w tym mediów, władzy wykonawczej, wymiaru sprawiedliwości i Kościoła.

Proszę, nie lekceważcie ich władzy. Choć jest ich niewielu i nie przenikają do każdej części waszych wspólnot, to dokonają oni jeszcze ogromnych zniszczeń. Nie tylko sprzedali swoje dusze diabłu, ale będą pociągać inne niewinne dusze do otchłani z bestią i jego demonami.

Udzielę wam wszystkim, którzy Mnie kochacie, Łask do pokonania tej groźnej i potężnej grupy, która Mnie przeklina w każdej chwili dnia, gdy będziecie odmawiać tę krótką Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (112) O Łaskę Zbawienia

Najdroższy Jezu, wołam do Ciebie, byś okrył Twoją szczególną Łaską Zbawienia dusze tych, którzy zostali zaatakowani przez szatana.

Uwolnij ich biedne dusze od strasznej niewoli, z której nie potrafią uciec. Amen.

Bestia w pierwszej kolejności będzie się domagał tych biednych dusz, jako swojej własności, a oni upadną na twarze, by uwielbiać antychrysta. Wszyscy musicie się bardzo modlić, aby moc, którą szatan ma nad nimi, została złamana i aby ich serca otworzyły się na Moje Miłosierdzie.

Wasz Jezus