Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich.


Matka Zbawienia: Żadne drzwi nie otworzyły się, aby pozwolić przyjść mojemu Synowi na świat z godnością

rola cierpieniaJezu ufam Tobieo tej Misjinie lękajcie sięBibliaprześladowania prorokówradujcie sięostatni prorokaniołowieodrzucenie Zbawicielacel szatanaświęciżycie Maryinarodziny Jezusasamotność i odrzucenie prorokaDar Wytrwałości
2013-07-03 12:57

Moje drogie dziecko, gdy wyrzucają cię na pustynię i izolują z powodu tej Misji, ważne jest, abyś wiedziała dlaczego tak jest. Ponieważ wówczas będzie ci łatwiej przyjąć to okrucieństwo.

Kiedy miałam rodzić, żadne drzwi nie otworzyły się, aby pozwolić przyjść mojemu Synowi na świat z godnością. Jak wtedy, gdy wszystkie drzwi były zatrzaśnięte przed Obliczem Boga, Który posłał swojego Syna, aby odkupić człowieka z grzechu, tak samo będzie i teraz, gdy Bóg przygotowuje drogę na Powtórne Przyjście swojego Syna.

Kiedy Bóg przygotowuje świat na ten wielki dzień, drzwi, na przekór, ponownie zostaną zamknięte na Słowo Boże. Ty, jako posłaniec, nadal będziesz napotykała gwałtowny sprzeciw. Wielu nie tylko będzie miało drzwi zamknięte - co będzie tylko jedną zniewagą - oni także będą wykrzykiwać straszne plugastwa i ranić cię, moje dziecko, bo nie chcą słuchać Słowa Bożego.

Duch zła panuje w tym przełomowym momencie w historii ludzkości i zmiażdży nawet najświętszych pośród dzieci Bożych. Tylko najodważniejsi przeciwstawią się duchowi zła, który tak opanuje miliony, że odrzucą Miłosierdzie mojego Syna.

Nie tylko same Orędzia zostaną znienawidzone, lecz będzie obawa, że dzięki Miłosierdziu mojego Syna więcej dusz zostanie uratowanych z rąk złego ducha. Zły duch działa i wkrada się do serc wielu dusz, a szczególnie tych, którzy są blisko mojego Syna. Pobożni wyznawcy w Kościele mojego Syna są pierwszym celem złego ducha, który w tym czasie zwróci większość z nich przeciwko Jego Słowu.

Prawdziwe Słowo mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostało w ciągu wieków rozwodnione, a zawartość Świętej Biblii jest teraz kwestionowana przez wielu, którzy twierdzą, że znają mojego Syna. Pamiętaj, że bitwa o dusze, toczona przez aniołów i świętych w królestwie Ojca mojego, jest skierowana przeciwko oszustowi. Ty, moje dziecko, tkwisz w środku tej bitwy i jako taka stajesz się łatwym celem.

To właśnie z powodu ogromu tej Misji i dlatego, że jesteś prorokiem - a nie wizjonerem - będziesz działać w samotności i zostaniesz znienawidzona przez ludzi. Nie dopuść, aby to prześladowanie cię zasmuciło lub sprawiło, że nie będziesz czuła się wystarczająco silna, bo tak być nie może. Zostałaś wysłana i jesteś chroniona, więc powstaniesz, by kontynuować głoszenie Słowa Bożego, aż do ostatniego dnia. To zostało przepowiedziane i kiedy dusze świata będą ratowane i kiedy Nowe Królestwo - Nowy Raj - przyjdzie, całe to cierpienie nie będzie już miało znaczenia.

Cieszcie się i nie bójcie się. Ja, wasza umiłowana Matka poprowadzę was i ochronię, nawet w waszej najciemniejszej godzinie, tak, że światło Boga codziennie wypełni wasz umysł, ciało i duszę.

Kocham cię, moje dziecko i musisz wiedzieć, że zostałaś obdarzona Darem Wytrwania. Wszystko jest teraz w Rękach Boga. Musisz ufać Mu w każdej chwili.

Twoja ukochana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia