Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich.


Moja Sprawiedliwość spotka wszystkich, którzy nie dopuszczają, aby Święte Słowo Boże zostało poznane na świecie

ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwaNowy Rajinni prorocynie lękajcie sięczyściecdo wrogów tej Misjiostatni prorok
2013-06-27 23:20

Moja szczerze umiłowana córko, nie pozwalaj, aby Moje Objawienia sprawiały ci smutek lub strach. Jesteś prowadzona i nawet wtedy, gdy cierpienie staje się nie do zniesienia, pamiętaj Moje Słowa.

Mój Ojciec obiecał przez dawnych proroków, że wyśle ostatecznego proroka, ostatecznego posłańca. Bez względu na to, jak straszne to może być lub jak bardzo cię to przeraża, wiedz, że przez akt Ostatecznego Przymierza Boga może to zostać doprowadzone do końca.

Mówię wam teraz, niech boi się każdy z was, kto obraża Słowo Boże. Opuście swoje oczy i zasłońcie je dłońmi, szczególnie wy, którzy w tym czasie plujecie Mi w Twarz z powodu tych Moich Orędzi Pojednania. Nie jesteście godni stać w Mojej Obecności. Wy, którzy wyśmiewacie Mnie teraz, będziecie odczuwać ciągły niepokój aż do Wielkiego Dnia, ponieważ sprawiliście, że utraciłem dusze, których tak pragnę.

Moi wyświęceni słudzy, którzy szydzicie z Mojej interwencji, poprzez te orędzia, wasz dzień nadejdzie, kiedy zapytam was o to. Ile dusz przysłaliście do Mnie, skoro poświęcaliście tak wiele swojego czasu zaprzeczając Mojemu Prawdziwemu Głosowi? I jak wielu odwiedliście ode Mnie, poprzez te czyny, za które będę was Sądził?

Wy, którzy wykrzykujecie bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu, wiedzcie, że przed tym Wielkim Dniem, jako znak dla wszystkich, będziecie powaleni. Ani jedno słowo z waszych ust się nie wymknie, a przez ten czyn będziecie poznani wśród waszych owiec, tych samych owiec, którym powiedzieliście, że powinni te Orędzia ignorować, ponieważ nie pochodzą od Boga. W tym dniu wasi zwolennicy poznają prawdę i upadniecie przede Mną. Nie przepraszam za to ostrzeżenie. Jeśli kalacie Słowo Ducha Świętego, odetnę Was od Mnie i rozlegnie się wielki krzyk zarówno wasz jak i wszystkich tych, których zabierzecie ze sobą na pustynię.

Moja Sprawiedliwość spotka wszystkich, którzy nie dopuszczają, aby Święte Słowo Boże było znane na świecie. Czeka ich najgorsza kara, gdyż ból, który będą odczuwali będzie gorszy niż w najniższym poziomie Czyśćca. Wasza nikczemność gorszy wiele dobrych niewinnych dusz, które są wierne Mojemu Kościołowi na Ziemi. Wasze okrucieństwo, które z czasem zostanie ujawnione, będzie widziane przez wielu, a potem wasza prawdziwa wierność Słowu Bożemu zostanie ostatecznie poddana próbie. A wówczas staniecie przede Mną tego Wielkiego Dnia, gdy przyjdę, aby odzyskać wszystkie dzieci Boga - kiedy przyjdę uwolnić ich z wygnania i zabrać je do ich ostatecznej ojczyzny Miłości i Pokoju w Nową Erę Mojego Nowego Raju. Będzie to wtedy, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus