Kocham was. Nigdy was nie opuszczę


Matka Zbawienia: Przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je mojemu Synowi

Matka Zbawieniamodlitwy Krucjatydo rodzicówMaryja Pośredniczką
2013-06-26 16:50

Moje drogie dzieci, jako wasza Matka wzywam was, przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Gdy poświęcicie swoje dzieci mojemu Synowi, przeze mnie, Matkę Zbawienia, przedstawię je mojemu Synowi, aby mógł obdarzyć ich dusze wielkimi Łaskami.

Nigdy nie wolno wam zapominać o Miłości mojego Syna, jaką obdarza dzieci Boże. Nie ma znaczenia w jakim są wieku, gdy je ofiarujecie mojemu Synowi dla uświęcenia ich dusz przeze mnie, Jego Matkę Najświętszą, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Oto Modlitwa Krucjaty za wasze dzieci. Jeśli będziecie ją odmawiali codziennie, doprowadzi ona wasze dzieci blisko Miłosiernego Serca Jezusowego.

Modlitwa Krucjaty (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia,

Poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca.

Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna i zachowaj je od krzywdy.

Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić. Amen.

Moja prośba w waszym imieniu za wasze ukochane dzieci, będzie przyjęta przez mojego Syna, jako szczególny Dar dla mnie, Jego Matki, kiedy powstaję, by wypełnić obietnicę mojego Syna teraz, gdy rozpoczyna się moja Misja, aby pomóc ratować dusze zaginionych dzieci Bożych. Moja rola, jako Matki Zbawienia zaczęła się zgodnie z planem, a szczególne Dary przez moje wstawiennictwo o udzielenie Miłosierdzia Bożego grzesznikom, zostaną ofiarowane w obfitości wszystkim, którzy mnie wzywają.

Dzieci, idźcie w pokoju. Ja, wasza ukochana Matka Zbawienia, zawsze odpowiem na wasze wołanie, kiedy poprosicie o zbawienie dusz.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia