Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię was wszystkich.


Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą

do duchowieństwaskruchaspowiedźBibliamodlitwy KrucjatyApostołowiewierność prawdziezmiany w Kościele
2013-06-23 18:37

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie Serce z powodu cierpienia Moich ukochanych sług, którzy teraz zobaczyli zamieszanie, jakie właśnie pojawia się w Moim Kościele. Mówię im to: Zatrzymajcie się i róbcie to, co musicie robić, aby Mi służyć, pod dachem Mojego Kościoła. Trwajcie mocno w Moim Nauczaniu. Nie akceptujecie nowych i tak zwanych teologicznych wyjaśnień o tym Kim Ja Jestem, co zrobiłem dla ludzkości i jak powrócę, aby dopominać się o wszystkie dzieci Boże, które akceptują Moje Miłosierdzie. Zaufajcie tylko Mojemu Świętemu Słowu, przekazywanemu wam przez Moich apostołów i Najświętszą Biblię. Nie akceptujcie niczego, co odbiega od Sakramentów Świętych i od tego, co zostało wam powiedziane o potrzebie odkupienia.

Ja Jestem Prawdą. Prawda została wam dana. Tylko Prawda może zbawić wasze dusze od potępienia. Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą. Uroczyście obiecuję, każdemu z was, Moi drodzy wyświęceni słudzy, nadzwyczajne łaski, aby wytrwać w obliczu prześladowań, gdy wasza wiara będzie próbowana do granic możliwości, jeśli będziecie odmawiać tę modlitwę.

Modlitwa Krucjaty (110) Dla kapłanów, aby pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu

O mój Najdroższy Jezu, błagam Cię, zachowaj mnie silnym i odważnym, abym mógł bronić Prawdy w Twoje Najświętsze Imię.

Błagam - daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby dać świadectwo Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie.

Pozwól mi przeciwstawić się naciskom promowania nieprawdy, kiedy wiem w swoim sercu, że ona Cię obraża.

Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu, aż do dnia mojej śmierci. Amen.

Muszę udzielić jeszcze słowa przestrogi Moim wyświęconym sługom.

Musicie bronić Daru Pojednania i uznać, że tylko ci, którzy starają się o skruchę za swoje grzechy i przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, który jest kluczem do zbawienia, będą ze Mną w Raju.

Wasz Jezus