Inni będą przestraszeni. Ale nie ma się czego lękać, bo Ja kocham was wszystkich.


Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, ale to jest niemożliwe

bogactwowładzaegoizmtaktyka szatanapogaństwooddanie duszy diabłukłamstwa szatanasatanizmdo satanistówLucyferkult szatanaczarne msze satanistyczne
2013-06-21 11:50

Moja szczerze umiłowana córko, gdy pogaństwo wciąż rozprzestrzenia się, jak wirus po całym świecie, człowiek zaczyna stawiać się na pozycji Boga. Liczne sekty, które nie akceptują Istnienia Prawdziwego Boga, zamiast Jemu, oddają cześć bestii w swoich świątyniach. Te żałosne dusze, których miłość własna wypływa z niepohamowanych ambicji, postawiły świątynie, w których bezwstydnie czczą szatana. Dla wielu osób postronnych, te świątynie wydają się kościołami, gdzie czci się Boga, ale nie dajcie się zwieść. Ich jedynym celem jest uwielbianie bestii, który obiecuje im życie wieczne. On obiecuje im, że przez oddawanie hołdu miłości własnej, która zastępuje miłość Bożą, będą oni mogli uzyskać wieczny raj rozkoszy.

Obietnice złożone im przez bestię, który wyraźnie się z nimi komunikuje, mają na celu oszukać ich, aby uwierzyli w kłamstwo. Że jeśli przed ołtarzem Bestii - fałszywym bogiem, którego uwielbiają zamiast Mojego Ukochanego Ojca - będą składali swoje prośby o ziemskie przyjemności i samozadowolenie, zostaną nagrodzeni. Jeśli stawiają swoje potrzeby na pierwszym miejscu, przed potrzebami innych, wierzą, że uzyskają, wielkie bogactwo, władzę i wolność.

Ludzie ci są zachęcani do stawiania siebie ponad Bogiem i szukania takich mocy, aby byli w stanie pokonać Niebiańskie Królestwo Boga. Niestety, z czystej chciwości, uczynią oni wszystko, aby zaspokoić swoje pożądanie bogactwa i władzy nad innymi. Gotowi są niszczyć życie innych, również zabijać, by osiągnąć swoje cele i każdego dnia przeklinają Boga.

Przeklinając Boga odprawiają czarne msze, z których wiele odbywa się w tajemnicy i przy udziale wpływowych ludzi, w tym tych, którzy twierdzą, że służą Bogu w Jego Kościołach. Ich obrzędy satanistyczne są powszechne i są oni dumni ze swoich czynów. Dumnie nazywają swoje budynki świątyniami, gdyż w swoich duszach nie posiadają odrobiny wstydu. Te świątynie są ustanowione do oddawania hołdu szatanowi, a nie Bogu, jednak oni chcieliby, abyście sądzili inaczej.

Zostaną przeze Mnie ukarani za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości i bluźnierstwa wobec Boga, których są winni. Wielu z nich przeklina Mojego Ojca, nadużywając określeń odnoszących się tylko do Niego. Mój Ojciec powiedział: "Ja Jestem Początkiem". "Ja jestem" używa się, aby określić ich miłość własną, będą też naśladować wszystkie święte działania, czyny i powtarzać słowa, które zostały dane światu przez Boga, lecz oni będą to robić tylko po to, by Go zbezcześcić.

Ich świątynie podczas Wielkiej Kary zostaną rozdarte przez Boga, a oni staną się jałowi i puści bez jakiejkolwiek władzy nad dziećmi Boga. Jednak, jak wszystkie dzieci Boga, tak i oni będą mieli szansę odrzucenia szatana przed Wielkim Dniem. Niektórzy przyjmą Moją Miłosierną Dłoń, ale wielu ją odrzuci, gdyż wierzą w szatańskie kłamstwa, które są odciśnięte w ich duszach przez bestię.

Wierzą oni, że poprzez władzę nad światem, rozwijanie swojej wiedzy o wszechświecie, kontrolę życia poprzez wydłużenie życia ludzkiego i przez niszczenie ludności świata, staną się jak Bóg.

Szatan jest bardzo ostrożny, gdy zdobywa ich dusze. On pokazuje im wielkie wizje przyszłości, która, jak mówi, będzie ich udziałem. Mówi im o wielkich wydarzeniach, które mają nastąpić w przyszłości i będą dla nich dostępne. Wszystko to są kłamstwa. Nic z tego, co im mówi, nie jest prawdą. Szatan ma wiele mocy, które zostały mu dane przez Boga, jako Lucyferowi, jednemu z najpotężniejszych aniołów w hierarchii Mojego Ojca. On pokazuje swoim zwolennikom piękne obrazy wspaniałej przyszłości, która ich czeka, jeśli oddadzą mu swoje dusze. Oni wierzą w jego obietnice przyszłości.

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, ale to jest niemożliwe. Proroctwa mogą pochodzić wyłącznie od Boga. Nikomu nie został przekazany ten Dar, który może wypływać jedynie z Ust Boga. Szatan nie może przewidzieć przyszłych zdarzeń, których szczegóły są przekazywane prorokom Boga. Jeśli wierzycie w obietnice szatana, wasze życie staje się kłamstwem i Życie Wieczne nie może do was należeć, chyba, że zaakceptujecie Prawdę.

Bóg obiecał wam Życie Wieczne. Moja Obietnica powrotu i zabrania was do Raju jest Prawdą. Nie obrażajcie Boga odrzucając Prawdę.

Wasz Jezus