Kocham Moje dzieci bezwarunkowo. Nigdy nie mogłem ich nie kochać, mimo, że obrażali Mnie na tak wiele sposobów.


Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w swoich pouczeniach dla ludzkości

nie osądzajcieDuch Świętyfałszywy prorokfałszywe proroctwafałszywi prorocyDar Ducha Świętegojak rozpoznać fałszywych proroków
2013-05-31 16:40

Moja szczerze umiłowana córko, ukazuję się dzieciom Bożym na tej Ziemi wyłącznie w jeden sposób, przez Ducha Świętego. Nie mogę ukazać się im w jakikolwiek inny sposób.

Bez Obecności Ducha Świętego Mojego Głosu nie można usłyszeć. Tak więc, gdy Duch Święty zstępuje na wybraną duszę, Mój Głos może zostać rozpoznany. Ale pamiętajcie. Duch Święty może przebywać tylko w duszach, które słuchają i po prostu przekazuje im to, co jest im ofiarowywane.

Duch Święty może ludziom dać natchnienie, aby mówili Słowo Boże, ale takie dusze nie mogą od tego odstępować. Nikomu, kto pisze, komunikuje się, przemawia i mówi, że wyraża Słowo Boże dane mu przez Moc Ducha Świętego, nigdy nie wolno przekazywać własnej interpretacji Mojego Najświętszego Słowa.

Każdy, kto głosi Słowo Boże i kto został upoważniony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie przechwalał się tym faktem. Oni nigdy nie potępiają innych w Moje Imię, nie mówią źle o innych ani ich nie obmawiają. Kiedy widzicie, że coś takiego się dzieje, będziecie wiedzieli, że Duch Święty nie jest tam obecny.

Tak wielu fałszywych proroków krzyczy na całe gardło, chwaląc się tym, że otrzymali Dar Ducha Świętego, ale jest to kłamstwo. Wiedzcie, że gdy kłamca mówi, to jest kompetentny, ma wielką edukację w teologii - i dlatego wie o Mnie więcej niż inni - i twierdzi wówczas, że dano mu władzę potępiania innych, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię. Ta zarozumiałość nie może pochodzić od Boga.

Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, a jednak stanowczy w swoich pouczeniach dla ludzkości. Nigdy nie dałby pozwolenia jakiemukolwiek prawdziwemu prorokowi, prawdziwemu uczniowi lub świętemu słudze ranić czy obrażać innego w Moje Imię.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy nie mają Daru Ducha Świętego, gdyż oni wyprowadzą was na manowce. Będą prowadzić was w kierunku przeciwnym do drogi, jaką wybrałem dla każdego z was.

Wasz Jezus