Bądźcie świadomi tego, że codziennie idę z każdym z was, Moi Umiłowani, Wyświęceni Słudzy.


Gdy Mój Głos będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony na kolejnym etapie, a następnie miliardy w końcowej fazie

rodzinaBóg i Jego dzieciprzygotowanie do Dnia Ostatniegomiliardy nawróceń
2013-05-28 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem w tej chwili w trakcie przygotowywania każdej części świata na Moje Powtórne Przyjście. Ogarnę każdy naród - bez wyjątku - Moimi Ramionami Miłosierdzia, abym mógł przyprowadzić je do Mojego Królestwa.

Choć Mój Plan jest bardzo szczegółowy, to jednak prosty. Gdy Mój Głos będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony na kolejnym etapie, a następnie miliardy w końcowej fazie. Dużo więcej ludzi usłyszy teraz Prawdę, ale oni jej nie przyjmą, dopóki to, co wam zapowiedziałem się nie stanie. Moja Misja szybko będzie się rozszerzać, a potem, gdy wszyscy poznają, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, który Woła z Nieba, dołączą do Mnie. Na Moją Misję odpowiedzą nawet ci, którzy odrzucają te Orędzia.

Wy, Moi wyznawcy możecie być zniechęceni z powodu zniewag, które będziecie musieli znosić ze względu na Mnie, ale to nie potrwa długo. Moja Miłość do dzieci Bożych jest tak wielka, że można ją porównać do miłości rodziców, którzy mają wiele dzieci. Niektóre dzieci uszanują swoją matkę i ojca i odpowiedzą na miłość im okazywaną. Inne dzieci odepchną swoich rodziców, źle potraktują swoich braci i siostry, zanim w końcu zerwą wszelkie więzi. Ze względu na więzy krwi i miłości nie tylko rodzice, ale także rodzeństwo podejmie wszelkie wysiłki, aby przyciągnąć te utracone dzieci z powrotem na łono rodziny. I gdy tak się stanie, wszystkie grzechy, złość i odrzucenie, zostaną zapomniane.

Moi wyznawcy, gdy będziecie musieli się zmierzyć z gniewem innych musicie zachować spokój i cierpliwość. Wasza wytrwałość zostanie poddana próbie i niektórzy z was odpadną. Gdy tak się stanie, Moi wierni wyznawcy zrobią wszystko, żeby przyprowadzić was z powrotem, abyście mogli odpowiedzieć na Moje Wołanie.

Wasz Ukochany Jezus