Bądźcie świadomi tego, że codziennie idę z każdym z was, Moi Umiłowani, Wyświęceni Słudzy.


Orędzie od Maryi Panny dotyczące ochrony ze strony świętych

oddanie Jezusowio tej MisjiMatka ZbawieniaRóżaniec codziennieMichał Archaniołapostoł Janśw. JózefMaryja Opiekunkąśw.Benedyktśw.Augustyn
2011-05-11 22:30

Moje dziecko, znacznie przybliżasz się teraz do Serca Mojego najdroższego Syna. Twoja podróż była trudna, a pomimo to dokonała się w ciągu tak krótkiego czasu. To z rozkazu Boga Ojca zostałam posłana, by ci przekazać, że zostałaś powołana do tego Dzieła. Twoja odpowiedź była natychmiastowa. Nigdy się nie wahałaś. Bo jest to moc miłości, którą masz dla Mnie, twojej Matki Najświętszej. Prowadziłam cię i przygotowywałam do tego bardzo szczególnego powołania. Proszę, zwracaj się do Mnie, twojej ukochanej Matki, każdego dnia, o opiekę na co dzień. Wszyscy święci nadal idą z tobą, ale ty o tym nie wiesz. Musisz wołać do św. Benedykta, św. Józefa, św. Jana Ewangelisty, św. Augustyna i św. Michała Archanioła, by udzielali ci wsparcia, którego będziesz potrzebować. Jesteś teraz znacznie silniejsza, Moje dziecko, tak że zastanawiasz się dlaczego. Jest tak z powodu twojego posłuszeństwa Mojemu umiłowanemu Synowi, że otrzymujesz obecnie Łaski potrzebne do tej szczególnej Boskiej Misji, do której zostałaś wybrana.

Ważne jest, aby modlić się każdego dnia Moim najświętszym Różańcem, ponieważ będzie cię to chronić od złego. Święty Benedykt cały czas jest przydzielony do ciebie, by cię chronił przed atakami ze strony zwodziciela. To dlatego te najgorsze złe duchy trzymają się z dala od ciebie. Módl się do niego codzienne, Moje dziecko, o tę nieustanną ochronę.

Przyjmij cierpienie, którego żąda od ciebie Mój najdroższy Syn, Jezus Chrystus, bo to uratuje niezliczone dusze. Twój szczególny Dar twojej wolnej woli dla Niego uchroni miliony dusz przed wejściem w ogień piekielny. Pamiętaj stale, czego dokonuje twoje cierpienie, i o radości, którą ono przyniesie Najświętszemu Sercu Mojego Syna.

Cieszysz się teraz z tego szczególnego Daru bycia w zjednoczeniu z Moim Synem. Im pełniej się Mu poddasz, okażesz pokorę i podejmiesz dalsze ofiary, tym więcej pomożesz Mu w tym zadaniu, które jest dla Niego tak ważne.

Bądź wdzięczna, Moje dziecko, że zostałaś poproszona o podjęcie tego świętego Dzieła, bo bez niego miliony dusz nie mogłyby zostać zbawione.

Zbliż się teraz do Mojego Serca i pozwól Mi trzymać cię blisko Mojego Syna. Będę cię chroniła i strzegła przez cały czas.

Twoja umiłowana Matka

Królowa Pokoju