Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


Bóg Ojciec: Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam Mojego Świętego Słowa

Armia Resztyantychrystinni prorocynie lękajcie sięBibliaBoże ProwadzenieKsięga PrawdyBóg i Jego dziecido wątpiących w te Orędziawezwanie do wierności Jezusowi
2013-05-26 14:45

Moja najdroższa córko, Moje umiłowane dzieci są w tym czasie zagubione. Chciałbym im powiedzieć, a zwłaszcza tym, którzy wątpią w te Boskie Orędzia przekazywane tobie z miłości do ludzi, że nie powinni się ich bać.

Strach rodzi wątpliwości. Wątpliwości wywołują zamieszanie. Zamieszanie może prowadzić do niepokoju, a ten ostatecznie zaślepi was na Prawdę. Prawda nigdy nie będzie łatwa do przyjęcia, ponieważ Prawda objawia dobro i zło. Nikt nie chce słuchać złych rzeczy i zamiast przyjąć kierunek wyznaczony światu przez Moją Wolę, ludzkość ogarnie strach.

Wysyłam Moich proroków, aby przypomnieć wam o Mojej Nieskończonej Miłości do każdego z Moich drogich dzieci. Wysyłam ich także, aby ostrzec was przed przeszkodami, które zostaną postawione przed wami przez złego ducha, aby odciągnąć was ode Mnie. Kiedy ujawniam te rzeczy, to nie po to, aby was zaniepokoić, lecz uratować was i uchronić przed krzywdą.

Prawda dana wam w Mojej Świętej Księdze, Biblii jest tam po to, byście ją poznali. Nie bierzcie jej i nie twórzcie własnej wersji, ponieważ nie jest Moim Pragnieniem, abyście przekręcali Prawdę. Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam Mojego Świętego Słowa. Daję ją wam teraz, abym mógł zebrać Moje dzieci z czterech stron Świata. Moi wrogowie próbują powstrzymać rozpowszechnianie treści Księgi Prawdy. Nie pozwólcie im was rozpraszać, bo kiedy tak się stanie, dusze będą dla Mnie stracone.

Bądźcie wdzięczni, że Ja, wasz Ukochany Ojciec, daję wam ten wielki Dar, gdyż będziecie potrzebowali Mojego Przewodnictwa, szczególnie teraz, gdy antychryst zostanie przedstawiony, aby go świat poznał. Poprzez Księgę Prawdy pokażę wam jak ochronić swoje dusze przed planowanym przez niego skażeniem świata. Daję wam wszelkie zabezpieczenie, aby pomóc uratować nie tylko wasze dusze, ale także miliardy innych dusz.

Armia Reszty otrzyma największe moce, aby pokonać bestię. Będzie do tego wystarczająco silna, więc nigdy się nie zniechęcajcie, kiedy Moi wrogowie próbują nie dopuścić, abyście powiększali swoje szeregi idąc przez wszystkie narody. Ich moc zostanie stłumiona, a ci, którzy są słabi i akceptują kłamstwa, które będą im wkrótce przedstawiane w Imię Mojego Syna, będą dla Mnie straceni. Tylko dzięki waszej miłości do Mnie i Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i przez Moc Ducha Świętego wszystkie Moje dzieci będą mogły zostać uratowane.

Będę was chronił i strzegł w każdej chwili. Wznieście swoje dusze do Mnie poprzez wierność Mojemu Synowi, a otrzymacie Najchwalebniejszy Dar Mojego Nowego Raju.

Niech nikt was nie powstrzyma od ubiegania się o wasze prawowite dziedzictwo. Niech nikt nie powstrzyma was od walki o dusze wszystkich Moich dzieci, ponieważ otrzymujecie niezbędne łaski, aby uratować nawet dusze tych, którzy najbardziej Mnie obrażają. Kocham was, dzieci. Czekam na waszą odpowiedź na to Wołanie z Nieba.

Wasz umiłowany Ojciec