Kocham was bez względu na to, jak możecie Mnie zranić lub obrazić.


Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę, aby Sądzić

ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwainni prorocymodlitwa o ochronęprześladowania prorokówdo wrogów tej MisjiJan Chrzcicielostatni prorokprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2013-05-25 21:49

Moja szczerze umiłowana córko, ból proroków, którzy byli przed tobą nigdy nie był naprawdę znany. Ale ich ciężar był wielki. W przeciwieństwie do wizjonerów, pracowali samodzielnie i w żaden sposób ich nie akceptowano.

Prorocy byli nienawidzeni, ponieważ prorokowali w Imię Boga i dlatego, że zapowiadali przyszłe tragedie, które miały przyjść na ludzkość z powodu plamy grzechu. Prowadzili oni samotne i straszne życie, upadali wiele razy, ze względu na trudności w swojej Misji. Trudno im było zrozumieć proroctwa, a wielu z nich nie znało znaczenia Słów, które były im dyktowane. Wielu nie było pewnych czy w rzeczywistości byli oni w ogóle prorokami, ale pojęli to dzięki owocom swojej Misji, gdy widzieli rozprzestrzenianie się Słowa Bożego i gdy byli świadkami szybkich nawróceń.

Większość proroków Bożych była pogardzana, wyśmiewana i uważana za heretyków. Wielu zostało wypędzonych na pustynię i dręczonych, a wszystko dlatego, że byli wysłannikami Boga.

Prorocy są posłani do świata tylko ze względu na Miłość Boga, aby przygotować Jego dzieci do wydarzeń, które będą miały wpływ na zbawienie ich dusz. Prorokom dawano różne Misje. W niektórych przypadkach byli wysyłani, aby ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwem nieposłuszeństwa Ojcu. Inni zostali wysłani, aby ostrzec przed konsekwencjami, które spotkają człowieka, gdyby popadł w grzech ciężki. W innych przypadkach, aby ostrzec ludzkość przed tymi, którzy ją prześladują i próbują nie dopuścić, by dzieci Boga były karmione Jego Słowem. A potem był Jan Chrzciciel, wysłany w celu przygotowania dzieci Bożych na przyjście Mesjasza, jedynego Syna Bożego, wysłanego, aby odkupił ich w Oczach Boga. Ale oni nie chcieli Go słuchać. Najnędzniejsi spośród Żydów wysłuchali i przyjęli Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, choć najwyżsi i najstarsi słudzy Kościoła w tym czasie, odmówili przyjęcia Prawdy.

A teraz ty, Moja córko, zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Moje Powtórne Przyjście, abym mógł przynieść światu zbawienie i aby Mój Nowy Raj mógł się urzeczywistnić. To zostało przepowiedziane, ale czy oni będą słuchać? Niestety, nie. Oni nie chcą uwierzyć, że Mój Ojciec mógłby w ich czasach wysłać na świat swojego ostatniego proroka. Przez to odrzucają oni Świętą Ewangelię Bożą. Uważają, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi w dalekiej przyszłości. Ten błąd nie jest spowodowany przez ich znajomość Pisma Świętego, ale z powodu ich błędnego, ludzkiego rozumowania, przez które nie potrafią zrozumieć żadnego fragmentu Mojej Obietnicy powtórnego przyjścia.

Chwalebne Dziedzictwo waszej przyszłości, które czeka na was jest wasze. Jest ono dla każdego z was bez względu na to, jak sczerniałe lub czyste są wasze dusze, ale musicie przygotować się i być czujnymi, gdyż wszystkie demony z piekła błąkają się po ziemi w tym czasie i przez innych ludzi będą starały się was zatrzymać. Szatan nie chce, aby Mój Ojciec doprowadził swoje dzieci do domu, do ich prawowitego Dziedzictwa. Będzie on szerzył kłamstwa, dezorientację i odwracał uwagę. Jego przebiegłe i podstępne metody będą bardzo subtelne, a będzie on działał przez inne dusze, które pozwalają się otworzyć na te pokusy. Ludzie zatem nie będą wierzyć, że Bóg mógłby w ten sposób wysłać kolejnego proroka na świat. Będą mówili, że to nie jest konieczne. Zostaną natomiast zmyleni, aby uwierzyć w fałszywych proroków i gdy jest ich tak wielu - wilków w owczej skórze - zostaną przyciągnięci do tych, którzy powiedzą wszystko, co będą chcieli oni usłyszeć. Wymyślone bajki. Sprytnie zakamuflowane żargonem religijnym, mającym ukryć okropne kłamstwa, które niszczą Moje Święte Słowo.

Ty, Moja córko, będziesz jedyną, która będzie mówiła prawdziwe Słowo Boga w tym czasie, aby cały świat Je usłyszał. Są też inni prorocy Boga, ale ich Misje są odmienne. Będą cię prosić, abyś przekazywała Prawdę, ale ta Prawda będzie zarówno szokować jak i ratować dusze.

Wy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, dlaczego uważacie, że Mój Ojciec nie wysłałby ostatniego proroka, aby przygotować was, dzięki Mocy Ducha Świętego przed Moim Powtórnym Przyjściem? Nie znacie Go? Nie wiecie, jak wielka jest Jego Miłość? Nie znacie rozmiaru Jego wielkiego Współczucia? Jeśli znacie, to będziecie słuchali tych Orędzi z Nieba. Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę, aby Sądzić.

Ci, którzy przeżywają swoje życie według Słowa Bożego i którzy nie znają tych Orędzi, nie mają się czego obawiać. Ci, którzy przyjmują te Orędzia i ostrzeżenia, by nie przyjmować żadnych innych doktryn niż ta, dana światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie mają się czego bać, gdyż do nich będzie należało królestwo Mojego Nowego Raju.

Ci, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia, którzy błąkają się z dala ode Mnie i którzy niszczą swoje dusze przez oddawanie czci szatanowi i wszystkim jego pustym obietnicom, zamiast ich Bogu i Stwórcy, będą pozbawieni życia wiecznego, o ile nie będą błagać o Moje Miłosierdzie.

Jest jeszcze czas, aby odnowić swoje życie. To jest bardzo proste. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was ochronię. Te proroctwa nawiązują do przyszłości i spełnią się. Gdy odrzucicie je, jako głupstwo, to będziecie żałować dnia, w którym odwróciliście się od Prawdy obiecanej wam, jako umiłowanym dzieciom Boga.

Wasz Jezus