Kocham was wszystkich z nieprzemijającą żarliwą miłością.


Kiedy nadejdzie czas, aby bestia ujawnił antychrysta, będą widoczne wielkie znaki

Armia ResztyantychrystPieczęć Boga Żywegofałszywy pokójmodlitwy KrucjatyGrupy Modlitewnegrzmotyjaki jest antychrystwylanie Ducha Świętegopojawienie się antychrysta
2013-05-21 16:30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas, aby bestia ujawnił antychrysta, będą widoczne wielkie znaki. Grzmoty, jakich nigdy dotąd nie słyszano, będą doświadczane w wielu częściach świata, ale w szczególności tam, gdzie urodził się antychryst.

Do tego czasu Mój Duch Święty zostanie wylany na Moich wyznawców we wszystkich Moich Kościołach chrześcijańskich, aby zapewnić ich gotowość. Oni wraz z Moimi uczniami z tej Misji, będą stanowić Kościół Reszty. Ich moc będzie wielka, a ci z Pieczęcią Boga Żywego nie doznają żadnej krzywdy. Ich moc będzie pochodziła z Modlitw przekazanych im przez Moją Matkę i z Modlitw Krucjaty.

Antychryst rozpocznie swoje panowanie łagodnie. Nikt nie będzie podejrzewał jego intencji, ponieważ pewnego rodzaju pokój zstąpi na Ziemię. Bardzo ważne jest, abyście w tym czasie, Moja Armio Reszty, zbierała się w Grupach Modlitewnych. Uroczyście obiecuję, że te Modlitwy złagodzą wiele straszliwych czynów, których on, antychryst, dopuści się wobec narodów z czterech krańców Ziemi.

Udzielę ulg tym wszystkim narodom, w których będą założone Grupy Modlitewne. Przez wasze oddanie się Mnie, waszemu Ukochanemu Jezusowi, uratuję dusze i wyleję więcej Darów na ludzkość, aby ochronić Boże dzieci przed cierpieniem, które knuje bestia.

Ufajcie mi. Zachowujcie pokój, mając świadomość, że jesteście prowadzeni i chronieni.

Wasz Jezus