Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Pierwsi przyjdą do Mnie wszyscy z Kościołów chrześcijańskich. Wtedy z czasem Żydzi się nawrócą i w końcu Mnie przyjmą

Armia Resztyo tej MisjinawrócenieżydziBibliaBoże ProwadzenieGrupy Modlitewnedo wierzących w te Orędziado innych kościołówprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2013-05-20 22:52

Moja szczerze umiłowana córko, gdy będzie wzrastać ta Misja, Moje Słowo będzie rozbrzmiewało w wielu językach. Moje Orędzia, dawane wam dziś, rozpalą Moje Święte Słowo w Nowym Testamencie. Moje Orędzia przypomną również światu Słowo Boże, które jest zawarte w Najświętszej Biblii.

Nie powielam Słowa, po prostu przypominam wam, co ono dzisiaj znaczy. Poza tym, zwracam się do świata, aby przygotował się na Moje Powtórne Przyjście ponieważ nie chcę utracić ludzi. Z wielką miłością i radością patrzę, jak Moi wierni naśladowcy akceptują Mnie takim, jaki Ja Jestem. Ci, którzy od razu wiedzieli, że to Ja, Jezus Chrystus, mówię do nich przez te Orędzia, są błogosławieni. To są ci, którzy nigdy nie wątpią. Oni wyczuwają Moją Obecność. Moje Słowo przeniknęło ich serca jak miecz. Mój Duch dotknął ich dusz. Oni wiedzieli. Rozpoznali Mnie i przez to cierpią.

Wy, Moje drogie dzieci, wiecie, że kiedy odpowiedzieliście na Moje Wołanie, to dałem wam szczególny Dar, błogosławieństwo, które pomoże wam wytrwać na tej Drodze do Życia Wiecznego. Potrzebujecie tych Darów, gdyż będziecie podstawą Mojej Armii Reszty i będziecie prowadzić innych, którzy w końcu pójdą za wami.

Wielu ludzi ze wszystkich narodów, pójdzie za wami, gdy nie będą mieli gdzie się zwrócić, aby mogli mieć uczestnictwo w Moim Nauczaniu. Wszyscy wierni Mi, Jezusowi Chrystusowi, otrzymają nowe Dary, aby pomóc im połączyć się na całym świecie w jedności ze Mną. Pierwsi przyjdą do Mnie wszyscy z Kościołów chrześcijańskich. Wtedy z czasem Żydzi się nawrócą i w końcu Mnie przyjmą. Wszystkie pozostałe religie zrozumieją Prawdę Mojego Nauczania i także pójdą za Mną. Ale nie wszyscy przyjmą Prawdę, nawet, gdy będzie ona przedstawiana im wprost na ich oczach.

Są też niewierzący, wielu z nich jest dobrymi ludźmi. Używają oni ludzkiego intelektu, aby wysuwać wszelkie argumenty, że Bóg nie istnieje. Jednak oni, jak również ci, którzy są ich chrześcijańskimi odpowiednikami będąc letnimi w wierze - pierwsi do Mnie przybiegną. Ich serca otworzą się,gdyż będą tylko widzieć świadectwa jakie Ja przynoszę i poznają, że to Ja ich Przyzywam. Nie będą Mi się opierać, w przeciwieństwie do tych upartych dusz, przekonanych, że wiedzą więcej ode Mnie o obietnicy, którą dałem, że powrócę, by doprowadzić do Ostatecznego Przymierza.

Każde zadanie jakie wam dam, będzie prowadzić do tego, że coraz więcej krajów podejmie Mój Krzyż, aby utworzyć jedną drogę do Mnie. Nigdy nie wahajcie się iść obok Mnie, gdy Ja was Wzywam, bo kiedy Mi odpowiecie, zniszczycie potęgę zła. Zło może sprawić wam ból, ale kiedy pozwalacie Mi się prowadzić, możecie pokonać każdą przeszkodę na swojej drodze.

Kocham was i prowadzę tak samo, jak chronię Moje Grupy Modlitewne na całym świecie.

Wasz Jezus