Ateistom to mówię. Kocham was bez względu na to, jak Mnie obrażacie.


Kiedy Duch Święty będzie obecny, będzie rozprzestrzeniał się jak ogień i będzie powtarzał Słowo Boże w wielu językach

do duchowieństwaMatka ZbawieniafaryzeuszepokoraDar Ducha ŚwiętegoMaryja Opiekunkąkluczowa prostotawylanie Ducha Świętegopycha oślepiado ekspertów Pisma Świętego
2013-05-18 13:16

Moja szczerze umiłowana córko, Dar Ducha Świętego jest bardzo niezrozumiany. Jest to cenny Dar i jest wylewany na ludzkość dzięki Hojności Boga. Dany jest z wielkiej miłości do wszystkich, ale nie wszyscy go przyjmują. Nie każdy jest w stanie przyjąć ten Dar. Ci, którzy sądzą, że są godni tego Daru, ponieważ mówią, że Mnie znają i którzy są wykształceni w każdym aspekcie teologii, nie zawsze to oznacza, że są odpowiednio przygotowani na przyjęcie tego Najświętszego Daru.

W ciągu dziesięciu dni w Wieczerniku Moja ukochana Matka musiała cierpliwie tłumaczyć Moim apostołom znaczenie pokory. Bez pokory nie możecie zostać napełnieni tym Darem z nieba. Niektórzy z Moich apostołów myśleli, że jako wybrani uczniowie byli lepsi od zwykłych ludzi, ponieważ byli bliżej Mnie i że inni automatycznie powinni padać im do stóp. Ale, oczywiście, nie tego ich uczyłem. Moja Matka spędziła wiele godzin tłumacząc im, jak pycha może powstrzymać wejście Ducha Świętego do ich dusz.

Kiedy Duch Święty wchodzi do duszy, to przynosi ze sobą wiele Darów. Może to być Dar Wiedzy, Dar Języków, Dar Mądrości, Dar Miłości, Dar Uzdrawiania i Dar Proroctwa. W przypadku Moich apostołów szybko zorientowali się, że kiedy tylko otrzymaliby ten Dar, to już nigdy nie mogliby pozwolić na to, by później grzechem pychy splamić swoją Misję. Ponieważ, gdy tylko pycha zaczyna działać w człowieku, który otrzymał Dar Ducha Świętego, Duch Boży znika, a Jego miejsce zajmie duch ciemności.

Ciemna dusza nie może wylewać Światła Ducha Świętego na innych. Może tylko szerzyć ciemność. Ciemność ducha oszukuje innych. Jest to szczególnie zwodnicze, jeżeli pochodzi od kogoś, kto jest postrzegany jako święty uczeń lub znawca Mojego Nauczania. Wszystko to doprowadza do nienawiści, niepokoju i poczucia beznadziejności.

Wasze dusze muszą być oczyszczone i wolne od grzechu pychy, aby otrzymać Dar Ducha Świętego, w przeciwnym razie nigdy nie będzie On wam dany. Kiedy Duch Święty będzie obecny, będzie rozprzestrzeniał się jak ogień i będzie powtarzał Słowo Boże w wielu językach. Przyniesie On uzdrowienie umysłu, ciała i ducha i przyniesie ze sobą mądrość, która może pochodzić tylko od Boga. On rozprzestrzeni powszechne nawrócenie.

Wtedy będą owoce, po których poznacie, gdzie Duch Święty jest obecny. Obfitość wszelkich możliwych Darów, w tym cudów z Nieba, jest teraz objawiana w Księdze Prawdy dla dobra wszystkich - Księdze obiecanej całej ludzkości na te czasy. Przyjmijcie je łaskawym sercem i dziękujcie Bogu za jeden z ostatnich Darów z Nieba przed tym Wielkim Dniem.

Wasz Jezus