Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


Duch Święty został teraz wylany na cały świat

Duch Świętyinne proroctwamodlitwa dodatkowa
2011-05-10 16:00

Moja córko, powiedz światu, że dokonał się dzisiaj ważny akt Mojego Miłosierdzia, kiedy Duch Święty, jeden z największych Darów dla Moich dzieci, został wylany na cały świat. Ten Dar jest istotny dla wspomożenia ludzkości, by przygotowywała się na Ostrzeżenie. Moi wyświęceni słudzy i wierni, napełnieni Mocą Ducha Świętego, zostaną znacząco wzmocnieni w swojej miłości do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Ten Dar Życia wniesie nowy impuls do waszych znużonych, letnich dusz, które wołają o oświecenie. Zostało to przepowiedziane i wszyscy na tym skorzystają, łącznie z najbardziej zatwardziałymi grzesznikami.

Moje Miłosierdzie, jak powiedziałem, nie zna granic. Wy, wszyscy Moi wyznawcy, wszędzie, napełnieni teraz Duchem Światła i Świętości, musicie być dzielni i głosić Moje Słowo wszystkim, z którymi nawiązujecie kontakt. Odrzućcie pogardę, której być może doświadczycie, bo to jest teraz zbyt ważne, by lekceważyć Moje błagania o nawrócenie.

Wysłuchajcie teraz Mojej modlitwy o danie wam zachęty, której potrzebujecie.

Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię.

Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.

Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju. Amen

Odmawiajcie tę modlitwę każdego dnia po Koronce do Bożego Miłosierdzia, a poprzez swoją wierność wobec Mnie pomożecie ratować Moje dzieci.

Uchrońcie Mnie od udręki, której doznaję w Moim Sercu, gdy z tak wielkim smutkiem obserwuję sposób, w jaki Moje Święte Imię jest przyjmowane w dzisiejszym świecie. Wiele, wiele dusz, nieusatysfakcjonowanych odrzuceniem Mnie, reaguje z gniewem, jeśli wy, Moi wierni wyznawcy, ośmielicie się choćby wspomnieć, za czym się opowiadam. Są bardzo zagniewani, bo zwodziciel tak sprytnie wypaczył ich przekonania, aby odwrócili się od Prawdy. Pomóżcie tym duszom, wy wszyscy. Módlcie się i proście Mnie teraz o siłę, której będziecie potrzebować w tym Dziele.

Szczególne Łaski dla tych, którzy szerzą nawrócenie

Wszystkim z was, którzy szerzycie nawrócenie, będą dane szczególne Łaski i zostanie zarezerwowane dla was bardzo szczególne miejsce w Królestwie Mojego Ojca. Idźcie teraz i pozwólcie Duchowi Świętemu napełnić wasze dusze, by pomóc Mi ratować ludzkość.

Kocham was wszystkich. Każdy z was posiada miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Nikt z was, łącznie z grzesznikami, nie zostanie wykluczony z Mojej walki o ratowanie dusz.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król Miłosierdzia

Uwaga. Na końcu tego Orędzia nasz Pan Jezus Chrystus przekazał wizjonerce wieńczący je komentarz.

Moja córko, to wydarzenie jest znaczące. Uratuje wiele dusz, zanim nastąpi Ostrzeżenie, i będzie się po nim wciąż dokonywać na świecie, by pomóc uchronić grzeszników przed odwróceniem się. To zostało przewidziane, Moja córko, i jest to wspaniała wiadomość. Ale Moi wyznawcy muszą teraz ciężko pracować, aby Mi pomóc toczyć walkę o dusze.