Nikt z was nie będzie pozbawiony Mojego Miłosierdzia. Kocham was wszystkich.


Moje Słowo jest końcowe. Ono jest ostateczne. Nie ma innego słowa


2013-05-13 16:38

Moja szczerze umiłowana córko, Moja armia reszty będzie w tym czasie bardzo szybko rosła i rozprzestrzeni się na pięćdziesiąt osiem narodów. Będą wśród was przywódcy i musicie się zjednoczyć gdziekolwiek jesteście poprzez tworzenie Grup Modlitwy Jezus do ludzkości.

Najpierw przyprowadźcie do swojej owczarni wszystkich, którzy idą za Mną, a potem wyruszcie, aby przyciągnąć tych wszystkich, którzy podążają za każdym rodzajem doktryny. Nigdy nie faworyzuję jednej duszy kosztem drugiej. Pragnę, abyście powiedzieli wszystkim, którzy nie wierzą we Mnie, że obiecuję im, iż podczas Ostrzeżenia zostanie im ukazana Prawda. Trudno im będzie Mnie odrzucić, ponieważ ogarnę ich dusze w taki sposób, który będzie dla nich zaskoczeniem i wstrząsem. Mój Duch Święty zstąpi na każdy naród, w którym założone są Moje Grupy Modlitewne.

Pomnożę liczbę cudów, których już doświadczacie, kiedy uzdrawiam umysły, ducha i ciała chorych i nieszczęśliwych spośród was. Poznacie Mnie po Mojej Obecności, którą zaszczepię tym z was, którzy proszą o Moje łaski. Naprawdę jesteście błogosławione - wy, dzieci tego pokolenia, które zostałyście wybrane z takich tłumów, aby cieszyć się życiem wiecznym w Moim Królestwie, które nie ma końca. Śmierć zostanie przez was pokonana. Zło zostanie wchłonięte przez waszą siłę wytrwałości, a grzech nie będzie już więcej nękał waszych dusz.

Moje dzieci, jest wiele do zrobienia. Pozwólcie Mi was prowadzić poprzez Moje Modlitwy Krucjaty, gdyż one otworzą wam oczy na Prawdę. Kiedy ujrzycie Prawdę, będziecie w swoich sercach wiedzieli co robić. Jedno słowo rady - kiedy jesteście odrzucani, gdy mówicie Prawdę, musicie zachować milczenie. Módlcie się za te dusze, aby one również otrzymały łaskę przyjęcia Księgi Prawdy.

Moje Słowo jest końcowe. Ono jest ostateczne. Nie ma innego słowa. Każdy, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010, nie jest do tego upoważniony, ponieważ nie pochodzi ode Mnie. Ci prorocy, którzy przyszli wcześniej, a którzy również mówią w Moje Imię są błogosławieni i nadal będę ich chronił. Mój Głos mówi do świata przez te Orędzia. Moja Ukochana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, także mówi do swoich wizjonerów, a jej Misja jest nieustannie błogosławiona przeze Mnie.

Wiedzcie, że armia szatana posiada szereg fałszywych proroków, którzy mówią słodkim głosem. Kojący, kochający i zamaskowani pustymi obietnicami, będą mówili dokładne przeciwieństwa tego, co Ja wam mówię. Bądźcie tego świadomi, że tylko Mój Głos powie wam Prawdę. Tylko Mój Głos powie wam o nadchodzących wydarzeniach, które rzeczywiście zaistnieją. Nikt inny nie może ani nie będzie miał prawa mówić jako Ja, Jezus Chrystus ani jako Mój Ukochany Ojciec.

Pocieszajcie się tymi objawieniami i wiedzcie, że tylko Trójca Święta komunikuje się w ten sposób - ogniem, który ogarnie wszystkie dusze pozbawione dumy i pełne pokornej miłości do Mnie.

Wasz Jezus