Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.


Cuda, które obiecałem światu zwiększą się przez Moje Modlitwy Krucjaty


2013-05-11 20:20

Moja szczerze umiłowana córko, nie ma to znaczenia, że musisz znosić ból z powodu sposobu, w jaki zostałaś odrzucona ze względu na Mnie, gdyż Moje Słowo nigdy nie umiera. Będzie ono wzrastać i stawać się głośniejsze, dopóki nie stanie się potężne jak wiatr, będzie się nasilać, aż grzmienie Mojego Głosu będzie rozbrzmiewać, jak grom po całej Ziemi. Tylko nieliczni nie usłyszą Mojego Głosu, a nawet ci, którzy Mnie odrzucają nadal będą o Mnie mówić. Nie będą mogli go zignorować.

Jak każde dziecko urodzone z matki, dzieci Boga - łącznie z tymi, które Go nie uznają - zostaną do Niego przyciągnięci, bo będzie to silniejsze od nich. Jak małe dziecko, które jest związane ze swoją matką, tak każde dziecko Boże rozpozna Go poprzez dotyk, dźwięk i zapach. Dzieci Boże wyczują kiedy Obecność Boga, dotyka ich dusz. Tak jak Ja znam swoje dzieci, tak też ci, którzy Mnie miłują, odpowiedzą na Moje wołanie.

Moja córko, Święta Wola Boga jest Potężna i pokona wszystkich, którzy sprzeciwiają się Słowu Bożemu. Kiedy czujesz, że jest tak wiele sprzeciwu i tyle nienawiści do tej Misji, musisz zawsze pocieszać się Moim Uroczystym Przyrzeczeniem. A jest nim ratowanie wszystkich dusz, aby Mój Nowy Raj mógł wkrótce zostać przedstawiony ludzkości przy jak najmniejszym cierpieniu. Cierpienie może zostać zmniejszone dzięki modlitwie Mojej Armii Reszty, gdyż udzielam jej szczególnych łask.

Cuda, które obiecałem światu zwiększą się przez Moje Modlitwy Krucjaty i wielu będzie świadkami uzdrowień i nawróceń. To przez te cuda dam się poznać nawet największym sceptykom. Przez Modlitwy Krucjaty, sługom Moich Kościołów chrześcijańskich zostanie okazane Moje Miłosierdzie i wkrótce wielu z nich otrzyma dowód autentyczności tych Orędzi.

Moja Wola będzie spełniona i żaden człowiek jej nie powstrzyma. Wielu będzie się sprzeciwiać Mojej Woli, będą wykrzykiwać obelgi na Moje Słowo i pluć na ciebie, Moja córko, ale ich nienawiść zostanie zniszczona i wkrótce otworzą swoje serca, ponieważ nie będą mieli wątpliwości, że to jest ich Mistrz, Który ich woła. Ja Jestem Naczyniem, przez które zostaną oni oczyszczeni. Przeze Mnie otrzymają oni jedyną możliwą ochronę od antychrysta. Trzeba zabiegać o Moją ochronę, a Pieczęć Boga Żywego należy dać jak największej liczbie dusz.

Słuchajcie Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze. Jeśli zignorujecie ostrzeżenia i na własną rękę będziecie próbowali walczyć z niesprawiedliwością, która będzie powszechna, kiedy świat będzie prowadzony ręką bestii, to nie będziecie wystarczająco silni. Przyjmijcie Moje Dary, a pozostaniecie nadal bezpieczni mając świadomość, że Ja Jestem ochroną was i waszych rodzin oraz przyjaciół.

Wasz Jezus