Wszystkie dzieci Boże są częścią Jego niezwykłej rodziny i każdy z nich jest kochany przez Niego z nieprzemijającą żarliwością.


Nie starajcie się zrozumieć umysłem, kiedy próbujecie wytłumaczyć Moje Istnienie, gdyż Ja nie Jestem z tego świata

modlitwa o siłęJezu ufam Tobiemodlitwa o pomocmaterializmmodlitwa o wierność PrawdzieNew Agedo wierzącychciemność duszyDar Ducha Świętegociemność na świecietrzy dni ciemnościpogoń za przyjemnościamido poszukujących Jezusa
2013-05-05 16:15

Moja szczerze umiłowana córko, ból rozłąki ze Mną, Jezusem Chrystusem, Synem Człowieczym jest wielu nieznany, ale gdy przyjdzie dzień, kiedy Moje Światło umrze do końca, stanie się jasne, jak okropna jest ta męka.

Ci, którzy Mnie znają i kochają, wiedzą, czym jest ten ból, gdy grzech tworzy barierę pomiędzy grzesznikiem a Bogiem.

Ci, którzy Mnie nie znają i odrzucają, doświadczą tego oddzielenia w ostatnich trzech dniach ciemności, gdy nigdzie nie będzie można znaleźć Obecności Boga.

Dopiero wtedy, gdy Światło Boga zniknie, człowiek w końcu zrozumie, że nie ma życia bez Boga. Pozostaje tylko próżnia, pustynia i ciemność.

Ja Jestem Światłem, którego człowiek codziennie, w każdej chwili nieświadomie poszukuje.

Kiedy człowiek będzie się starał odnaleźć pokój i szczęście, to będzie próbował ich szukać wszędzie, gdzie będzie myślał, że może je znaleźć. Będzie gonił za światowym zyskiem materialnym i zaspokojeniem pożądań cielesnych, które nigdy nie zostaną zaspokojone i pójdzie za fałszywymi religiami, które obiecują wielkie osobiste zadowolenie. Nic z tych rzeczy nie przyprowadzi go do Światła Bożego.

Nawet ci, którzy poszukują odpowiedzi poprzez środki intelektualne i wiedzę nigdy nie znajdą spokoju ani odpowiedzi, których szukają, jeśli nie otworzą serc na Prawdziwą Miłość Boga.

Przychodzę do każdego z tych, którzy Mnie szukają. Znajduję upodobanie w duszach, które gorliwie i z prostotą szukają wyłącznie Mojej Miłości. Wylewam na takich ludzi dar Ducha Świętego. Musicie całkowicie Mi zaufać, aby się do Mnie zbliżyć. Dopiero wówczas, gdy oddacie Mi swoją wolę, odczujecie Moją Obecność. Do tych ludzi, którzy starają się Mnie znaleźć, ale którzy mają trudności, mówię to:

Nie starajcie się zrozumieć umysłem, kiedy próbujecie wytłumaczyć Moje Istnienie, gdyż Ja nie Jestem z tego świata. Nie zaślepiajcie się na istnienie życia wiecznego. Ono czeka na was, jeśli tylko Mi zaufacie i pozwolicie Mi przyjść do waszych serc i dusz. Dam się wam poznać. Tylko Mnie zawołajcie. Musicie Mnie wołać szybko, bo gdy Moja Obecność na ziemi zmaleje, niemożliwe będzie znalezienie Mnie i będziecie błąkać się w bezsilnej rozpaczy próbując Mnie znaleźć.

Ci, którzy myślą, że są silni w wierze i sądzą, że są blisko Mnie, muszą wiedzieć, jak szybko upadną, gdy w przyszłości nie będzie można Mnie odnaleźć w żadnym tabernakulum. Gdy nadejdzie ten okropny dzień osamotnienia, będą krzyki rozpaczy, a moc bestii będzie taka, że wiele dusz będzie zbyt słabych, aby zachować Moje Święte Słowo.

Musicie Mnie poprosić o pomoc, a ją otrzymacie. Wołajcie do Mnie z pokorą w duchu, a odpowiem wam. Błagajcie Mnie, abym was chronił, a okryję was Moją Najdroższą Krwią, że nic was nie zatrzyma na drodze Prawdy, która prowadzi do zbawienia wiecznego.

Służcie Mi przez własne rozumienie, w jaki sposób należy Mi służyć i musicie być ostrożni. Róbcie tak, jak wam mówiłem. Prowadźcie swoje życie według Mojego Słowa, a będę was niósł. Jeśli zhańbicie Mnie korzystając z Mojego Świętego Słowa w taki sposób, który przynosi cierpienie innym, to będziecie cierpieli największy ból odłączenia od Mnie.

Wasz Jezus