Kocham was i prowadzę


Te nikczemne czyny muszą nastąpić, gdy Ziemia jest oczyszczana

wojnyniewola grzechuaborcjaopętanieludobójstwociemność duszyoczyszczeniemodlitwa za opętanychnienawiść do Boga
2013-04-24 14:40

Moja szczerze umiłowana córko, gdy w dalszym ciągu oczyszczam świat Moim Darem Ducha Świętego, następuje większa nienawiść do Mnie, Jezusa Chrystusa.

Gdy Moja obecność będzie wzrastała w sercach ludzi, miara nienawiści uwidoczni się przez działania tych, którzy przeciwstawiają się Mojemu Najświętszemu Słowu.

Ci, którzy nadal wprowadzają ustawy, które bluźnią przeciwko Bogu, dołożą wszelkich starań, aby zbezcześcić Słowo Boże. Te nikczemne czyny muszą nastąpić, gdy Ziemia jest oczyszczana. W miarę, jak nasila się oczyszczenie, zło grzechu będzie się coraz bardziej odsłaniało przed wami. Zauważycie, że każde możliwe do pomyślenia działanie przeciwko Bogu, będzie wspierane przez Moich wrogów. Wielu będzie zapewniać o swojej niewinności, ale ich czyny nie będą akceptowane przez tych spośród należących do Mnie, którzy znają Prawdę. Dar rozeznania, który przekazuję wielu duszom, oznacza, że te złe czyny popełniane przez będących u władzy, którzy sprawują kontrolę nad narodami, będą widziane takimi, jakimi są - dziełem szatana.

Złe duchy szatana potęgują swoją obecność w duszach tych, którzy nie wierzą w Boga. Te złe duchy nie zadowolą się tym, że ci ludzie odwracają się od Boga, one jeszcze ich podjudzają do szerzenia najbardziej ohydnych grzechów. Z czasem te dusze staną się tak zepsute i tak pełne nienawiści do Boga, że zanurzą się w ciemność, która nigdy nie będzie w stanie znieść Bożego Światła.

Pamiętajcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie. Tylko dzięki Mojemu Miłosierdziu ci ludzie będą mogli zostać zbawieni. Nie ma dla nich żadnej innej nadziei, gdyż wiele z tych dręczonych dusz nie jest zdolnych z własnej woli - tak mocno są one owładnięte - prosić o Moją Miłosierną Dłoń. Ci z Was, którzy Mnie znają i którzy Mnie kochają muszą pomóc tym biednym ludziom poprzez błaganie o zbawienie ich dusz. Musicie prosić, aby zwrócili się do Mnie, żebym mógł ingerować, by zaprzestali prześladowań jakich zamierzają dokonać na świecie. Musicie Mnie błagać, poprzez osobiste ofiary, aby zostali oni powstrzymani od ludobójstw, jakie planują. Najgorsze formy ludobójstwa będą postrzegane jako niesprawiedliwe wojny i mordowanie niewinnych w łonach matek.

Wasz Jezus