Każda zaniepokojona dusza jest kochana tak samo. W Oczach Mojego Ojca nie ma żadnej różnicy.


Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani

ostrzeżenie przed piekłemrola cierpieniapychafałszywy prorokNew Agefałszywi prorocyfałszywe uzdrowieniafałszywa pokoraDroga Krzyżowa na Kalwarięwywoływanie duchówjak rozpoznać fałszywych prorokówsamotność i odrzucenie prorokafałszywi prorocy uwielbiani
2013-04-23 16:55

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wizjonerzy na całym świecie przechodzą wielkie cierpienie w tym czasie, gdy dotyka ich ból, konieczny do uratowania dusz ludzkości. Ofiarując się w Mojej służbie będą szli sami, jak Ja, kiedy wchodziłem na Górę Kalwarię i tylko nieliczni przyjdą z pomocą.

Gdy te Moje szczere dusze cierpią ból, kpiny i odrzucenie, tak fałszywi prorocy i wizjonerzy będą uwielbiani i oszukają wielu. Fałszywi prorocy powstaną wśród was zyskując cześć i chwałę. Za fasadą pokory i słodkich słów, będzie w nich pustka wywołana przez złego ducha.

Ostrzegam świat, aby nie szedł za tymi fałszywymi prorokami, którzy szukają chwały, schlebiania i uwielbienia dla siebie w Moje Święte Imię. Żaden człowiek, wysłany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będzie się wywyższał, abyście padali do jego stóp. Żaden Mój prorok nie będzie stał na piedestale i mówił, że jest większy od was. Nie musi mówić, że jest większy niż jego współbracia i współsiostry. Wystarczy, że będzie on głosił słowa tak zwanej mądrości w taki sposób, który doprowadzi was do przekonania, że powinien być wychwalany ze względu na manifestowaną przez niego wierność Bogu. Zamiast zachęcania do modlitwy i przyprowadzania was bliżej Boga, będzie przede wszystkim dowodził i domagał się szacunku. Będzie tak robił, poprzez pokazywanie wam pewnych cech, które możecie przypisać ludziom pobożnym. Ci fałszywi prorocy będą przyciągać do siebie dusze poprzez grzech pychy. Pycha fałszywego proroka, przyciągnie pychę innych dusz. Jeden wychwala drugiego wykorzystując Imię Boga, aby głosić nawzajem swoją wspaniałość.

Uważajcie na tych, którzy będą prosić was, abyście się ochronili tym, co oni nazywają, specjalnymi darami przyciągającymi świat ducha. Musicie unikać tych, którzy w Moje Imię zapraszają was do zajmowania się duchami, o czym powiedzą, że przyniesie to wam wielki spokój i pocieszenie, ale przy tym o Bogu nie wspomną. Jeżeli nie poproszą was o oddanie Bogu pokłonu w pokorze, lecz przede wszystkim poproszą was o stawianie siebie i własnego dobra ponad potrzeby innych, wtedy powinniście wiedzieć, że to na pewno nie pochodzi od Boga. Nigdy nie należy stawiać korzyści własnych albo korzyści innych ludzi przed Bogiem. Wszystko o co prosicie musi być zgodne ze Świętą Wolą Boga.

Wielu światowych fałszywych proroków współpracuje z duchami, które nie pochodzą ode Mnie. Będą promować znaczenie uzdrowienia wewnętrznego, pozytywnego myślenia i metafizyki, a wszystkie z nich sprowadzają się do jednego, a mianowicie pobudzają człowieka do wywyższenia się przed Bogiem.

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani. Ich kara będzie przewyższać karę zwykłych śmiertelników, gdyż będą odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Wasz Jezus