On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez Łaskę Bożą

do duchowieństwapychanie osądzajciePowtórne Przyjściefaryzeuszemiłość bliźniegogrzechprzebaczeniepokoramiłośćmiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuBóg i Jego dzieciprzygotowanie do Dnia Ostatniegonie poniżajciekluczowa prostotaczasy ostatecznebyć jak dzieckobłogosławieni cichego sercaantychryst nie pochodzi od Boga
2013-04-12 23:55

Moja szczerze umiłowana córko, kto spośród was, którzy naprawdę Mnie kochacie, potrafi przyjść do Mnie i leżeć u Moich Stóp w całkowitym oddaniu?

Kto z was, którzy naprawdę oddajecie Mi cześć i przestrzegacie Mojego Nauczania, potrafi ukorzyć się przede Mną bez jakiegokolwiek oglądania się na siebie? Jeśli potraficie rzucić się w Moje Miłosierdzie w pokornym poddaństwie, podniosę was i wywyższę. Lecz kiedy się wywyższacie w Moje Imię i mówicie, że lepiej Mnie znacie niż inni, rzucę was na ziemię pod Moje Stopy.

Dlaczego tak wielu, którym dano Prawdę, nadal nie rozumie Prawdy Mojego Nauczania? Człowiek z powodu plamy grzechu nie jest godny stanąć przede Mną. Ale ci, którzy rozumieją słabości ludzkiej duszy muszą wiedzieć, że tacy, którzy biorą na siebie ciężar głoszenia, że posiadają wybitną wiedzę w sprawach duchowych ustanowionych przez Boże Nauczanie przez proroków, muszą być bardzo ostrożni. Gdy takie dusze deklarują tak zwaną wiedzę, by przechwalać się swoją oceną intelektualną Świętej Doktryny, zamiast skupić się na znaczeniu pokory, obrażają Mnie. Kiedy korzystają ze swojej wiedzy, aby zniekształcić prawdę dostosowując ją do swojego programu, aby przyciągnąć dusze do ludzkiej wersji Mojego Nauczania, Ja Jestem głęboko obrażany i ukarzę dusze winne tego grzechu przeciwko Bogu.

Wy, którzy tworzycie kulty, ruchy religijne, wszystkie stworzone przez was samych, wiedzcie, że kiedy fałszujecie Słowo Boże, jesteście winni ciężkiego grzechu. Wasze głosy, które głoszą Słowo Boże i całą Jego Chwałę z jednej strony są słuchane, ponieważ zawierają Prawdę. Ale kiedy dodajecie do Słowa Bożego własne interpretacje i korzystacie z tego, żeby atakować innych w Moje Święte Imię, oskarżając ich o złe działanie, grzeszycie.

Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez Łaskę Bożą, gdyż oni będą panować jak królowie w Nowym Raju.

Błogosławieni są ci, którzy całkowicie Mi ufają to znaczy, że głoszą i rozpowszechniają Moje Święte Słowo bez chęci ściągania na siebie uwagi dla własnej chwały, ponieważ oni również znajdą schronienie w Moim Królestwie.

Ci, którzy twierdzą, że są Moimi oddanymi wyznawcami, ale uważają się za upoważnionych do osądzania innych, analizowania wierzeń innych i których wiara w Boga pozwala na obrażanie czy publiczne potępianie świętych dusz, które przychodzą w Moje Imię, nie są częścią Mojego Królestwa. Należycie do złego ducha, bo nie głosicie Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie wezwałem was ani nie dałem wam pozwolenia, by organizować specjalną grupę w jakiejkolwiek postaci, w celu ośmieszania innej grupy.

Wszyscy, którzy z dumą przechwalacie się sprawnością intelektualną związaną z Moim Nauczaniem, aby umniejszać inne dzieci Boże, zwłaszcza dusze wybrane, wiedzcie, że wasze dni są policzone. W przeszłości Moja Cierpliwość powstrzymałaby Mnie od przerywania takich błędnych misji. Teraz, w tych ostatecznych czasach, nie będę tolerował tego, w jaki sposób próbujecie powstrzymać Moje Powtórne Przyjście.

Tak niewielu z was przyjmie Mój plan przygotowania was na Czas Mojego Powtórnego Przyjścia - tym razem po to, aby przyprowadzić was do Nowej Ery Pokoju. Już znacie Prawdę. Wiecie, że przyjdę ponownie, ale nie uznacie tak, jak to było wcześniej, że to Ja, Król wszystkiego, co jest, jestem tym, Który wzywa was, abyście przygotowali swoje dusze.

Dwa tysiące lat jest dla Mnie niczym. To tak, jakby to było wczoraj. Dlatego dzisiaj, Ja, który Jestem, wzywam was wszystkich. Zasmuca Mnie to, że ci, którzy mówią, że Mnie kochają i publicznie Mnie uznają, naprawdę Mnie nie znają. Pozwolili oni na parady zorganizowanych religii, polityki międzynarodowej z przesadną okazałością i ceremoniami, aby ukryć się przede Mną.

Ja Jestem prostego umysłu, ciała i duszy, a więc obejmuję najpierw tych, którzy przyszli do Mnie w ten sposób. Kiedy ojciec wita w domu dziecko, które jakiś czas było za granicą, nie zwraca uwagi na jego ubranie, buty, biżuterię czy walizkę. On widzi tylko swojego syna, jego twarz i miłość, która istniała w jego sercu od jego pierwszego oddechu, kiedy wyszedł z łona matki. Nie interesują go jego bogactwa, poglądy, opinie i plotki na temat innych - on zna tylko miłość, jaką czuje do swojego dziecka i miłość swojego dziecka, jaką czuje ono do niego.

Miłość jest prosta. Nieskomplikowana. Nie pochodzi ona z nienawiści. Nie możesz kogoś kochać, kiedy twoja dusza jest pełna złości i nienawiści. Gdy Mnie kochacie, musicie kochać tych, którzy idą za Mną, bez względu na ich słabości. Musicie kochać nawet tych, którzy są winni straszliwych grzechów, gdyż mogę przebaczyć najbardziej niegodziwe ze wszystkich grzechów. Trzeba zapamiętać, że żaden człowiek nie ma prawa potępiania drugiego w Moje Imię. To może przyjść tylko od Mnie.

Pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o ostrzeganie świata grzeszników, którzy są wrogami Boga, Ja mam do tego prawo. Ale w każdym przypadku, będę prosił o modlitwę za ich dusze. Będzie tylko jeden wyjątek. Nigdy nie poproszę was o modlitwę za antychrysta, ponieważ on nie pochodzi od Boga.

Wasz Jezus