Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was, bez względu na to, co zrobiliście


Matka Boża: Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście

Jezu ufam Tobieo tej Misjiwierność Jezusowiinne proroctwaprześladowania prorokówdo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misjimodlitwa za prześladowcówostatni prorokMaryja Opiekunkąprzygotowanie do Dnia OstatniegoMaria Bożego Miłosierdzia
2013-04-06 16:30

Moje dziecko, bez względu na to, jak samotna lub trudna jest ta Misja, zawsze musisz być posłuszna mojemu Synowi. Musisz honorować każdą przedstawioną ci prośbę. Musisz odpowiadać na każde zadanie, którego wykonania oczekuje się od ciebie, nawet jeśli spowoduje to gniew innych.

Każdy z wizjonerów Boga, któremu się ukazałam, cierpiał z rąk tych, którzy go okrutnie odrzucili. Choć wielu z nich w końcu uwierzyło, ty, moje dziecko, ucierpisz najbardziej, bo jesteś prorokiem Boga. Prorocy Boga zawsze wywoływali nienawiść wśród Jego dzieci, gdyż szatan wymierza najstraszliwsze biczowanie tym, którzy głoszą Słowo Boże.

Twoimi wrogami, jako proroka czasów ostatecznych, będą nie tylko ci, którzy odrzucają i nienawidzą mojego Syna, ale także ci, którzy Go kochają. Twoi wrogowie będą przewyższać liczebnie tych, którzy byli przed tobą. Właśnie dlatego musisz być posłuszna mojemu Synowi w każdym czasie i szybko Mu odpowiadać, ponieważ czyni On to dla twojego bezpieczeństwa i prosi byś postępowała według Jego pouczeń.

Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście, a z tym obowiązkiem wiąże się wielki ból. Gdy wciąż trwają kłamstwa, nienawiść i zaciekły sprzeciw wobec tych Orędzi, niech cię pocieszy fakt, że gdyby nie ta Misja, o wiele więcej dusz nie przyjęłoby Miłosierdzia mojego Syna.

Módl się za wszystkie osoby, które cię obrzucają wyzwiskami, bo gdy się za nich modlisz, mój Syn oświeci ich i wkrótce otworzą oni oczy na Prawdę.

Ja, twoja ukochana Matka, okrywam cię swoim Najświętszym płaszczem i miażdżę głowę węża za każdym razem, kiedy próbuje cię on skrzywdzić. Idź więc teraz moje dziecko w pokoju. Ufaj mi, Matce Zbawienia w każdym czasie, gdyż strzegę tej szczególnej Misji. Ufaj mojemu Synowi, ponieważ On wie, co robi. Oddaj wszystko w Jego Święte Ręce.

Wasza Ukochana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia