Pamiętajcie, dzieci, że jestem obecny w waszym życiu, każdego dnia, obserwując was i prowadząc. Kocham was wszystkich.


Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy

inteligencjamodlitwa za grzesznikówratunek w modlitwiewiara na świecieKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa za niewierzącychSakrament Komuniicodzienna Msza Święta
2011-04-30 20:45

Raduję się dzisiejszego wieczoru, Moja umiłowana córko, z powodu sposobu, w jaki jesteś Mi posłuszna. Twoje posłuszeństwo w codziennym uczestniczeniu we Mszy i przyjmowaniu Najświętszej Eucharystii jest Mi bardzo miłe. Stajesz się obecnie silniejsza w umyśle i duchu, by szybko dać odpowiedź Mojej Najświętszej Woli. Masz jeszcze wiele pracy do wykonania, by przygotować swoją duszę, Moja córko, na stan doskonałości, jaki jest od ciebie wymagany. Nigdy się nie lękaj, bo Ja cię prowadzę przy każdym kroku na drodze.

Moja córko, jak bardzo kocham grzeszników, jakże pragnę ich wierności wobec Mnie. Patrzę i widzę ludzi z przyjaciółmi i rodzinami, szczęśliwych, śmiejących się w domu, i jestem napełniony radością, ponieważ Mój Duch jest tam obecny. A potem zaglądam do innych domów i widzę nieład, smutek, gniew i w niektórych przypadkach zło w postaci przemocy. I płaczę. Ponieważ wiem, że w takim domu jest obecny szatan. Następnie patrzę i widzę grupy przyjaciół pracujących razem dla dobra innych w ich codziennym życiu, i jestem zadowolony. Potem patrzę na inne grupy pracujących gorączkowo dla dobra samych siebie z tylko jednym motywem. A jest nim wytworzenie ogromnej sfery władzy i bogactwa. Wszystkie ich działania mają jeden cel - troszczyć się o siebie samego. A dzieje się to zazwyczaj kosztem innych. Wówczas płaczę, ponieważ wiem, że są w ciemności. Przyglądam się potem z zadziwieniem grupom inteligentnych i wykształconych, którzy chcą przekonać świat, że Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie istnieje. Wygłaszają i przedstawiają swoje wyrafinowane argumenty, gdy wyniośle zaprzeczają również Mnie. A wtedy bycie świadkiem tego, jak wierzący o słabej wierze zostają wciągnięci do tej jaskini ciemności, rozrywa Moje Serce - tak wiele, wiele grup z różnorodnymi interesami, celami, zamierzeniami. Bardzo niewielu, niestety, poświęca swój czas, aby utrzymywać kontakt z Bogiem, Ojcem Przedwiecznym.

Dzisiaj wiara została porzucona przez wiele milionów ludzi na świecie. W rezultacie wielu ludzi odczuwa zagubienie, nie wie, jakie cele realizować, ani nie zabiega u Moich wyświęconych sług o kierownictwo.

Ten wir zamieszania będzie nadal trwał, dopóki Moje dzieci nie będą do Mnie wołać, bym im pomógł. Módlcie się za wszystkie Moje dzieci wszędzie. Rozejrzycie się wokoło siebie, a zobaczycie, że ludzie na całym świecie są tacy sami. Mogą być różnych narodowości, mówić różnymi językami lub mieć inny kolor skóry. Posiadają jednak podobne cechy. Niektórzy są szczęśliwi, niektórzy cierpią, inni są pełni miłości, podczas gdy jeszcze inni są zagniewani i brutalni. Większość ludzi ma poczucie humoru i doświadcza tego na pewnym etapie swojego życia. A więc, gdy przyjrzycie się swojej własnej rodzinie i przyjaciołom, zauważycie te same podobieństwa.

Jeśli więc czujecie potrzebę modlitwy za tych najbliższych wam, to przynaglam was, byście wzięli pod uwagę swoich braci i siostry w każdym zakątku świata. Wy wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia za wszystkie Moje dzieci wszędzie, wy, Moi wyznawcy, możecie uratować ludzkość od ciemności piekielnych. Moc tej modlitwy zagwarantuje, że Moje Miłosierdzie okryje wszystkich na całym świecie.

Pozwólcie Mi wziąć was wszystkich do Mojego Raju. Nie pozwólcie Mi cierpieć, gdybym musiał pozostawić kogokolwiek z was w rękach szatana.

Módlcie się, módlcie się każdego dnia o godzinie piętnastej Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, a możecie uratować świat.

Wasz zawsze miłosierny Jezus Chrystus