Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw


Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

fałszywa doktrynao tej MisjiPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyKsięga DanielaKsięga Prawdyostatni prorokprorok DanielJezus nie będzie chodził po ZiemiJezus obecny w Eucharystii
2013-04-03 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, Potęga Mojego Głosu, poprzez te Orędzia, dotarła do tak wielu narodów w ciągu zaledwie dwóch lat, że miliony dusz będą teraz pomagać ratować dusze swoich braci i sióstr.

Słowo Boże, rozpalone przez to wołanie z Nieba będzie się rozprzestrzeniać przez wszystkich synów, córki, braci i siostry po całym świecie. Szybkość tej Misji, która rozpętała burzę na świecie jest pobudzana przez moc Ducha Świętego.

Tak wiele języków, tak wiele narodów, tak wiele dusz, chwyciło Moją Rękę Miłosierdzia i podąża teraz za Mną, kiedy prowadzę je do Życia Wiecznego.

Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy na koniec czasów. On zawsze dotrzymuje Swoich Obietnic. Żaden człowiek nie może znać treści Księgi Prawdy, ponieważ nie była ona do waszej wiadomości. Tylko Prorok Daniel otrzymał jej zawartość, ale został pouczony przez Mojego Ojca, aby nie ujawniał jej tajemnic.

Teraz, Moja córko, przekazywana jest tobie, jako ostatniemu prorokowi jej zawartość i przez Słowo Boże wyda obfity owoc. Księga Prawdy dana jest światu, aby zbawić ludzkość od pewnej śmierci. Jest to dla duszy Dar ratujący życie. Niesie ze sobą niezwykłe łaski. Przynosi wam Prawdę i nie tylko przypomina o Moim Nauczaniu, ale przygotowuje was do ataków na Mój Kościół, które w swoich skutkach przyniosą upadek dusz.

Księga Prawdy ujawni wam także, Moi umiłowani wyznawcy, plan Mojego Ojca, który pomoże wam dokonać właściwych przygotowań, niezbędnych do wejścia do Nowego i Chwalebnego Raju na ziemi. Bez Księgi Prawdy, wy, Moi uczniowie, bylibyście jak owce prowadzone na rzeź, gdyż musicie wiedzieć, że wasza wiara w Boga będzie podważana i zostanie podjętych wiele starań, aby wymazać wszelkie ślady Mnie, Jezusa Chrystusa, z powierzchni ziemi.

Kiedy ludzie zostaną pozbawieni Prawdy Bożej, zwrócą się w inną stronę, by szukać pocieszenia. Żaden człowiek na tej ziemi nie może przetrwać bez wiary w coś, co obiecuje życie. Niestety, wielu goni za fałszywymi doktrynami, które apelują do ich słabych stron. Miłość własna sprawia, że religie i tak zwane duchowo oświecone sekty odwołują się do chciwości ludzkich serc. Samozadowolenie nie prowadzi do Boga ani do Prawdy. Poza tym są też te biedne dusze, które nie wierzą w jakiekolwiek życie po tym życiu na ziemi, chodzą nieszczęśliwe, bez nadziei w sercach.

Moc Mojego Ducha Świętego, grom Mojego Głosu, cuda, które będę ujawniał i dowód autentyczności tych Orędzi pozyskają miliony dusz.

Moja Obecność okrywa ziemię i to wywołuje wiele nienawiści, gdy szatan zatruwa umysły Moich wyznawców. Moja Obecność jest w Tabernakulach świata w Moich Kościołach, w słowach wszystkich wybranych wizjonerów. Ale w tych, Moich ostatecznych Orędziach do ludzkości, Moja Obecność doprowadzi do powszechnej przemiany.

Nigdy nie wolno wam zapomnieć o Mojej Obietnicy. Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi. Moje obecne ostrzeżenie dla was jest po to, abyście słuchali proroctwa. Jakikolwiek człowiek, który twierdzi, że jest Mną czy ktoś, kto mówi wam, że Jezus chodzi po ziemi w ludzkim ciele, jest kłamcą.

Mój czas nadejdzie, kiedy zstąpię z nieba dokładnie w taki sam sposób, w jaki wstąpiłem Mojego ostatniego dnia na ziemi.

Wasz Jezus